Uchwała nr 42/286/2019 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 28.08.2019r.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 września 2019

w sprawie: zmian w budżecie powiatu na 2019r.

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 511) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 869)

Zarząd Powiatu w Mrągowie uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian budżetu powiatu mrągowskiego na 2019r. przyjętym Uchwałą Rady Powiatu w Mrągowie Nr IV/20/2019 z dnia 24.01.2019r. w brzmieniu zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2, 3 i 4 do uchwały.

§ 2.

Po dokonaniu zmian, budżet powiatu będzie wynosił:

 • dochody – 66.561.141 zł, w tym:
  dochody bieżące – 56.303.122 zł
  dochody majątkowe – 10.258.019 zł
 • wydatki – 66.561.141 zł, w tym:
  wydatki bieżące – 51.653.255 zł
  wydatki majątkowe – 14.907.886 zł.

Przychody:

 • wolne środki - 1.700.000 zł.

Rozchody:

 • spłata rat kredytów bankowych - 1.700.000 zł.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie.

 

Wersja elektroniczna uchwały

pdfUchwała nr 42/286/2019 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 28.08.2019r. (25,6 KB)

pdfZałącznik nr 1 (41,5 KB)

pdfZałącznik nr 2 (71,2 KB)

pdfZałącznik nr 3 (37,5 KB)

pdfZałącznik nr 4 (32,1 KB)

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Data utworzenia:2019-09-06
Data publikacji:2019-09-06
Wytwarzający/Odpowiadający:Zarząd Powiatu
Wprowadzający informację:Magdalena Żebrowska
Liczba odwiedzin:167

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2019-09-06 10:31:09Magdalena ŻebrowskaUdostępnienie informacjiUchwała nr 42/286/2019 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 28.08.2019r.