Oświadczenie grupy radnych Rady Powiatu w Mrągowie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 października 2019

Oświadczenie

W związku z blokowaniem przez Zarząd Powiatu w Mrągowie powołania eksperta, który zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w Mrągowie ma wesprzeć przeprowadzenie kontroli w Starostwie Powiatowym w Mrągowie oraz w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie oświadczamy, że konsekwencje kolejnego odkładania w czasie decyzji w sprawie sfinansowania wymiany instalacji elektrycznej w obiekcie warsztatów mechanicznych CKZiU ponosi tylko i wyłącznie Zarząd Powiatu w Mrągowie.

Działania Zarządu blokujące i przedłużające trwanie kontroli uważamy za niezrozumiałe, szczególnie w kontekście wcześniejszych deklaracji o tym, że Zarząd Powiatu i CKZiU nie mając nic w tej sprawie do ukrycia. To Zarządowi Powiatu powinno zależeć na jak najszybszym zakończeniu kontroli a nie na podejmowaniu prób jej zablokowania i zmuszenia Komisji Rewizyjnej do przyjęcia eksperta narzuconego przez Zarząd Powiatu a nie niezależnego specjalisty wskazanego, zgodnie z uchwałą Rady Powiatu, przez Komisję Rewizyjną.

Wyraźnie podkreślamy, że w planie modernizacji przyjętym przez dyrektora CKZiU i Starostwo wyłączenie z eksploatacji warsztatów mechanicznych ma zakończyć się dopiero z końcem grudnia 2019 roku, czyli bark zajęć w warsztatach obecnie był zaplanowany przez Szkołę i Starostwo i to te dwie instytucje i ich szefowie a nie radni Powiatu odpowiadają za obecny brak zajęć praktycznych w CKZiU w Mrągowie. Nieudolne, fałszywe przypisywanie jakiekolwiek, nawet najmniejszej odpowiedzialności w tym zakresie radnym Rady Powiatu w Mrągowie jest działaniem sprzecznym z prawdą obiektywną a jego motywy są czysto polityczne i nie posiadają nawet najmniejszych podstaw merytorycznych, dlatego żądamy zaprzestania ich rozpowszechniania w przestrzeni publicznej i medialnej Powiatu Mrągowskiego.

Liczymy na obiektywne poinformowanie Mieszkańców Powiatu Mrągowskiego przez lokalne media o naszym stanowisku oraz na zmianę postawy Zarządu Powiatu i zaprzestanie blokowania kontroli Komisji Rewizyjnej w Starostwie Powiatowym w Mrągowie i CKZiU w Mrągowie.

Mirosław Mikołajczyk
Sławomir Prusaczyk
Andrzej Martyniuk
Jacek Gajda
Roman Rapkowski
Jan Łuński
Antoni Karaś
Beata Więcek
Andrzej Marzewski

Załączniki w formie elektronicznej 

pdfOświadczenie (63,2 KB)

 

Informacja Starosty w związku z oświadczeniem grupy radnych.

Starosta Mrągowski informuje, że w drodze przeprowadzonego rozeznania rynku 2 dniu 30.09.2019r. wyłoniono firmę Synoradzki, Bentkowska i Partnerzy Adwokaci Sp. p. z siedzibą w Warszawie i podpisano umowę w celu przeprowadzenie badania i sporządzenie ekspertyzy, której celem będzie w szczególności ustalenie zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności realizacji projektu „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach oświatowych Powiatu Mrągowskiego", szczególnie w obszarze przeprowadzonych prac przy demontażu i montażu instalacji elektrycznej w obiekcie warsztatów CKZiU w Mrągowie, pod kątem ich zgodności z harmonogramem rzeczowo - finansowym projektu i SIWZ, posiadaniem przez inwestora zabezpieczenia finansowego w budżecie Powiatu Mrągowskiego na rok 2019 na przeprowadzone prace demontażowe i montażowe instalacji elektrycznej, w kontekście ewentualnego naruszenia dyscypliny finansów publicznych oraz zgodności z prawem zamówień publicznych przeprowadzonych prac (kontrola okoliczności sporządzenia, treści, terminu sporządzenia i trybu sporządzenia protokołu konieczności wykonania robót dodatkowych na demontaż i montaż instalacji elektrycznej), a także ewentualnego wykonania innych robót przy realizacji tego projektu bez zabezpieczenia finansowego w budżecie Powiatu Mrągowskiego na rok 2019. Cena za realizację powyższej usługi to 4000zł+VAT.

Procedura wyłonienia eksperta odbyła się zgodnie z przepisami zarządzenia Starosty Mrągowskiego z dnia 29.09.2014r. w sprawie ustalenia zasad postępowania o zamówienia publiczne o wartości szacunkowej poniżej 30000 euro.

w/z Starosty
Paweł Długoborski
Wicestarosta

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Data utworzenia:2019-10-03
Data publikacji:2019-10-03
Wytwarzający/Odpowiadający:Grupa radnych Rady Powiatu w Mrągowie
Wprowadzający informację:Magdalena Żebrowska
Liczba odwiedzin:435

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2019-10-03 14:40:35Magdalena ŻebrowskaUdostępnienie informacjiOświadczenie grupy radnych Rady Powiatu w Mrągowie