Uchwała nr 50/310/2019 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 30.09.2019 r.