Uchwała nr 50/311/2019 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 30.09.2019 r.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 października 2019

w sprawie: organizacji pracy ZOS „Baza" w Mrągowie w roku szkolnym 2019/2020.

Na podstawie art. 32, ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 511), art. 110 ust. 3 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z póź. zm.), § 17 ust. 2, 2a i 8 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r., poz. 649 z póź. zm.), oraz § 17 ust. 3, 4 i 11 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2019 r. poz. 502), Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się organizację pracy ZOS „Baza" w Mrągowie na rok szkolny 2019/2020, jak następuje:

 1. Liczba oddziałów - 7 - grup ćwiczeniowych - 12
 2. Liczba pełnych etatów pedagogicznych - 18
  Liczba niepełnych etatów pedagogicznych - 4,61
  w tym:
  1. dyrektor - 1
  2. wicedyrektor - 1
  3. biblioteka - 0,5
  4. świetlica - 0,27
  5. pedagog - 0,5
 3. Liczba etatów administracji i obsługi - 10,5
  w tym:
  1. administracji - 3
  2. obsługi - 7,5
 4. Ogólna liczba płatnych godzin zajęć dydak.-wychowaw. - 422,52
  w tym;
  1. szkoły - 380,52
   • dydaktyczne - 263,52
   • sportowe - 117
  2. MOS - 42

§ 2.

Zobowiązuje się dyrektora Zespołu Oświatowo-Sportowego „Baza" w Mrągowie do niezwłocznego informowania Starostwa Powiatowego w Mrągowie o wszelkich zmianach dokonywanych w arkuszu organizacji placówki po jego zatwierdzeniu.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr 25/191/2019 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 21.05.2019r. w sprawie organizacji pracy ZOS „Baza" w Mrągowie w roku szkolnym 2019/2020.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wersja elektroniczna uchwały

pdfUchwała nr 50/311/2019 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 30.09.2019 r. (31,7 KB)

Traci moc

Uchwała nr 25/191/2019 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 21.05.2019r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Data utworzenia:2019-10-09
Data publikacji:2019-10-09
Wytwarzający/Odpowiadający:Zarząd Powiatu
Wprowadzający informację:Magdalena Żebrowska
Liczba odwiedzin:151

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2019-10-09 12:15:57Magdalena ŻebrowskaUdostępnienie informacjiUchwała nr 50/311/2019 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 30.09.2019 r.