Uchwała nr 50/312/2019 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 30.09.2019 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 października 2019

w sprawie: przyjęcia wytycznych Zarządu Powiatu w Mrągowie do opracowania projektu budżetu powiatu na 2020r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 511) oraz art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2019r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu w Mrągowie uchwala, co następuje:

§ 1.

  1. Przyjęto wytyczne Zarządu Powiatu do opracowania projektu budżetu powiatu na 2020 rok.
  2. Wytyczne stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie.

 

Wersja elektroniczna uchwały

pdfUchwała nr 50/312/2019 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 30.09.2019 r. (17,9 KB)

pdfZałącznik (112,2 KB)

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Data utworzenia:2019-10-09
Data publikacji:2019-10-09
Wytwarzający/Odpowiadający:Zarząd Powiatu
Wprowadzający informację:Magdalena Żebrowska
Liczba odwiedzin:137

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2019-10-09 12:19:23Magdalena ŻebrowskaUdostępnienie informacjiUchwała nr 50/312/2019 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 30.09.2019 r.