Uchwała nr 50/313/2019 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 30.09.2019 r.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 października 2019

w sprawie: wyrażenia zgody na podpisanie Aneksu Nr 2/2019 do umowy Nr ON.4120.15.2017 z dnia 27 lutego 2017r. w sprawie warunków i wysokości dofinansowania kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Mrągowie.

Na podstawie Umowy Nr ON.4120.15.2017 z dnia 27.02.2017r. w sprawie warunków i wysokości dofinansowania kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Mrągowie oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej ( Dz.U. Nr 63, poz.587 )

Zarząd Powiatu w Mrągowie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Wyrażono zgodę na podpisanie Aneksu Nr 2/2019 do umowy Nr ON.4120.15.2017 z dnia 27 lutego 2017r. w sprawie warunków i wysokości dofinansowania kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Mrągowie w sposób następujący:
  1. w zakresie nazwy pracowni Warsztatu Terapii Zajęciowej: z „Gospodarczo – porządkowej" na „Aktywności twórczej i porządkowej",
  2. poprzez dokonanie przesunięć wydatków po stronie PFRON w kwocie 14 000,00 zł:
   • zmniejszenie w pkt 6 o kwotę - 1 000,00 zł
   • zmniejszenie w pkt 7 o kwotę - 3 000,00 zł
   • zmniejszenie w pkt 8 o kwotę - 10 000,00 zł
   • zwiększenie w pkt 2 o kwotę -14 000,00 zł.
 2. Upoważniono Pana Pawła Długoborskiego – Wicestarostę i Pana Grzegorza Maksymowa – Członka Zarządu do podpisania niniejszego aneksu.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wersja elektroniczna uchwały

pdfUchwała nr 50/313/2019 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 30.09.2019 r. (29,4 KB)

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Data utworzenia:2019-10-09
Data publikacji:2019-10-09
Wytwarzający/Odpowiadający:Zarząd Powiatu
Wprowadzający informację:Magdalena Żebrowska
Liczba odwiedzin:145

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2019-10-09 12:42:00Magdalena ŻebrowskaUdostępnienie informacjiUchwała nr 50/313/2019 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 30.09.2019 r.