Imienny wykaz głosowania na XVIII sesji Rady Powiatu w Mrągowie w dniu 10 października 2019 r.