Uchwała nr 67/410/2019 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 17.12.2019 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 stycznia 2020

w sprawie: zatwierdzenia treści umowy z organizacją pozarządową na rok 2020 – „Fundacją Młodzi Ludziom" na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Mikołajkach oraz upoważnienie Starosty Mrągowskiego i Wicestarosty do podpisania w/w umowy.

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 688 z późn. zm.) w zw. z art. 11 ust.7 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 294) oraz art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 511 z późn.zm.).

Zarząd Powiatu w Mrągowie uchwala, co następuje:

§ 1.

  1. Zatwierdza się treść i wyraża się zgodę na podpisanie umowy z organizacją pozarządową na rok 2020 – „Fundacją Młodzi Ludziom" na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Mikołajkach.
  2. Upoważnia się Panią Barbarę Kuźmicką – Rogala - Starostę Mrągowskiego i Pana Pawła Długoborskiego – Wicestarostę do jej podpisania.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wydziałowi Organizacji i Kadr.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wersja elektroniczna uchwały

pdfUchwała nr 67/410/2019 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 17.12.2019 r.  (265 KB)

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Data utworzenia:2020-01-14
Data publikacji:2020-01-14
Wytwarzający/Odpowiadający:Zarząd Powiatu
Wprowadzający informację:Magdalena Żebrowska
Liczba odwiedzin:4

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2020-01-14 14:25:10Magdalena ŻebrowskaUdostępnienie informacjiUchwała nr 67/410/2019 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 17.12.2019 r.