Uchwała nr 67/413/2019 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 17.12.2019 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 stycznia 2020

w sprawie: wyrażenia zgody na podpisanie Aneksu Nr 5/2019 do umowy Nr 8213-WTZ/1/2002 z dnia 29 listopada 2002r. o współfinansowaniu kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Mikołajkach ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2019 – po zmianach. Upoważnienie Starosty Mrągowskiego i Wicestarosty do jego podpisania.

Na podstawie Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2019 poz.1172 z późn.zm.), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 02 sierpnia 2019r. zmieniające rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz.U. 2019, poz.1898) oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej ( Dz.U. Nr 63, poz.587 )

Zarząd Powiatu w Mrągowie uchwala, co następuje:

§ 1.

  1. Wyraża się zgodę na podpisanie Aneksu Nr 5/2019 do umowy Nr 8213-WTZ/1/2002 z dnia 29 listopada 2002r. o współfinansowaniu kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Mikołajkach ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2019 – po zmianach.
  2. Upoważnia się Panią Barbarę Kuźmicką – Rogala - Starostę Mrągowskiego i Pana Pawła Długoborskiego – Wicestarostę do podpisania niniejszego aneksu.
  3. Zgodnie z w/w rozporządzeniem nastąpiło zwiększenie wysokości dofinansowania kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w WTZ w Mikołajkach w roku 2019 ze środków PFRON o kwotę - 19.500,00 zł.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wersja elektroniczna uchwały

pdfUchwała nr 67/413/2019 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 17.12.2019 r.  (326 KB)

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Data utworzenia:2020-01-14
Data publikacji:2020-01-14
Wytwarzający/Odpowiadający:Zarząd Powiatu
Wprowadzający informację:Magdalena Żebrowska
Liczba odwiedzin:3

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2020-01-14 14:31:25Magdalena ŻebrowskaUdostępnienie informacjiUchwała nr 67/413/2019 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 17.12.2019 r.