Uchwała nr 86/588/2020 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 05.05.2020 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 maja 2020

w sprawie: umieszczenia sieci gazowej średniego ciśnienia dn 90 o długości 89,00 m na działce nr 2-76/6 położonej w Mrągowie przy ul. Nowogródzkiej 1, będącej w trwałym zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg.

Na podstawie art.32 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 5.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.), art. 11 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.), Uchwała Nr XXVIII/255/05 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 07.09.2005 r. w sprawie zasad zbywania, wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata oraz obciążania nieruchomości stanowiących własność powiatu mrągowskiego (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2005 r. Nr 134 poz. 1615 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu w Mragowie uchwala co następuje:

§ 1.

  1. Pozytywnie ustosunkowano się do wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp.z o.o w sprawie umieszczenia sieci gazowej średniego ciśnienia dn 90 o długości 89,00m na działce nr 2-76/6 położonej w Mrągowie przy ul. Nowogródzkiej 1, będącej w trwałym zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie.
  2. Ustalono odpłatną służebność przesyłu w wysokości - 2.047,00 zł netto (słownie: dwa tysiące czterdzieści siedem złotych 00/100).
  3. Koszty związane z opłaceniem Aktu Notarialnego poniesie Polska Spółka Gazownictwa Sp.z o.o.

§ 2.

Wykonanie powierza się Geodecie Powiatowemu.

§ 3.

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

 

Wersja elektroniczna uchwały

pdfUchwała nr 86/588/2020 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 05.05.2020 r. (PDF, 28.1 KB)

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Data utworzenia:2020-05-19
Data publikacji:2020-05-19
Wytwarzający/Odpowiadający:Zarząd Powiatu
Wprowadzający informację:Magdalena Żebrowska
Liczba odwiedzin:18

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2020-05-19 12:13:05Magdalena ŻebrowskaUdostępnienie informacjiUchwała nr 86/588/2020 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 05.05.2020 r.