Uchwała nr LII/322/2014 Rady Powiatu Mrągowskiego z dnia 31 października 2014r.