Strategie, programy, opracowania

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2013-2015

2013-10-17

Program współpracy Powiatu Mrągowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok

2012-12-07

Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2012 - 2017

2012-11-06

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Mrągowskiego na lata 2011-2020

2011-06-13

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Mrągowskim do 2010 roku

2011-05-30

Program współpracy Powiatu Mrągowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok

2011-01-10

Powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2010-2013

2010-06-07

Powiatowy Program Aktywności Lokalnej "Aktywność i Integracja szansą na lepsze jutro" na lata 2009 – 2013

2009-06-24

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Data utworzenia:2015-03-26
Data publikacji:2015-03-26
Wytwarzający/Odpowiadający:Administrator
Publikujący:Administrator
Liczba odwiedzin:7082