Jesteś tutaj: Start / Powiat / Mienie Powiatu

Mienie Powiatu

INFORMACJA O STANIE MIENIA
POWIATU MRĄGOWSKIEGO

Powiat Mrągowski został uwłaszczony na podstawie przepisów o reformie administracji publicznej nieruchomościami niezbędnymi do wykonywania zadań powiatu określonych w ustawie o samorządzie powiatowym.
Uwłaszczone nieruchomości zostały oddane w trwały zarząd lub w nieodpłatne użytkowanie na rzecz jednostek organizacyjnych Powiatu Mrągowskiego.

Dane dotyczące prawa własności:

 • Powiatowego Zarządu Dróg – drogi powiatowe zgodnie z ewidencją dróg powiatowych,
 • Domu Pomocy Społecznej – nieruchomość zabudowana, położona w Mrągowie przy ul.Młodkowskiego 19 - działka nr 7/6 o powierzchni 1,3137 ha, KW 11416,
 • Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – nieruchomość zabudowana, położona w Mrągowie przy ul.Warszawskiej 53 - udział 286/1000 w działce nr 230/3 o powierzchni 0,0707 ha, KW 4081,
 • Zespołu Szkół Zawodowych – nieruchomość zabudowana, położona w Mrągowie przy ul.Mrongowiusza 65 - udział 49/100 w działce nr 85/3 o powierzchni 2,0951 ha, KW 770,
 • I Liceum Ogólnokształcącego im.Obrońców Westerplatte – nieruchomość zabudowana, położona w Mrągowie przy ul.Sobczyńskiego - działki nr 29/6 i 30/2 o powierzchni 0,9240 ha, KW 10952,
 • Zespołu Szkół Nr 2 im.Władysława Jagiełły – nieruchomość zabudowana, położona w Mrągowie przy ul.Mrongowiusza - działki nr 121/3 i 121/5 o powierzchni 1,1705 ha, KW 10958,
 • Zespołu Szkół Specjalnych – nieruchomość zabudowana, położona w Mrągowie przy ul.Królewieckiej 42 - działka nr269/3 o powierzchni 0,8389 ha, KW 20354, parter budynku położonego w Mrągowie przy ul.Warszwskiej 53 wraz z udziałem 280/1000 w działce nr 230/3 o powierzchni 0,0707 ha, KW 4081,
 • Zasadniczej Szkoły Rolniczej w Rybnie - nieruchomość zabudowana - działki nr 37 i 106 o powierzchni 2,05 ha, KW 19646, nieruchomość rolna,- działki nr 13, 38/1, 276/2 o powierzchni 4,63 ha, KW 19647,
 • Powiatowego Urzędu Pracy – nieruchomość zabudowana, położona w Mrągowie przy ul.Kopernika 1 - działka nr 11 o powierzchni 0,1991 ha, KW 3884,
 • Zespołu Oświatowo-Sportowego „BAZA” nieruchomość zabudowana, położona w Mrągowie przy ul.Nadbrzeżnej - działki nr 83/6, 85/2, 87/2, 88/11, 88/17, 88/24, 88/25, 88/26, 88/28, 88/31, 88/32, 95 o powierzchni 1,9212 ha,
 • Szpitala Powiatowego im.Michała Kajki – nieruchomość zabudowana, położona w Mrągowie przy ul.Wolności 12 - działki nr 26/1, 28/2, 30/19, 30/6, 28/7 o powierzchni 2,1708 ha, lokal użytkowy nr 12 w budynku przy ul.Królewieckiej 58 pow. użytkowa 78,15 m2 wraz z udziałem 57/1000 w działce nr 267/5 o powierzchni 1410 m2,
 • Bursy Międzyszkolnej – nieruchomość zabudowana, położona w Mrągowie przy ul.Mrongowiusza 65B - działka nr 85/4 o powierzchni 0,8277 ha , KW 20386,
 • Mrągowskiego Centrum Kształcenia – nieruchomość zabudowana, położona w Mrągowie przy ul.Mrongowiusza 65 - udział 51/100 w działce nr 85/3 o powierzchni 2,0951 ha, KW 770,
 • Ośrodek w Tałtach znajduje się w użytkowaniu Klubu Sportowego „BAZA MRĄGOWO” - nieruchomość zabudowana - działki nr 43, 50/2, 42/6, 49/2 o powierzchni 1,1037 ha,
 • dwa mieszkania przy ul.Warszwskiej 8 o powierzchni użytkowej 84,97 m2 i 45,56 m2 wraz z udziałem w działce nr 50/5 o powierzchni 269 m2 oraz lokal użytkowy na I piętrze budynku przy ul. Warszawskiej 53 o powierzchni użytkowej 244,97 m2 wraz z udziałem 271/1000 w działce nr 230/3 o powierzchni 0,0707 ha, KW 4081, użyczone dla Towarzystwa „Nasz Dom”.

W bezpośredniej dyspozycji Zarządu Powiatu pozostają następujące nieruchomości:

 • nieruchomość zabudowana położona w Mrągowie przy ul.Królewieckiej 27 (dawna Przychodnia Dziecięca) działka nr 157/8 o powierzchni 0,0555 ha ,
 • 1 lokal mieszkalny w budynku położonym w Mrągowie przy ul.Młynowej 2 - powierzchnia użytkowa 64,28 m2 - udział w działkach nr 2/2 i 1/3 o powierzchni 0,1709 ha,
 • część nieruchomości położonej w Mrągowie przy ul.Warszawskiej 7, (tzw.Manhatan) - udział 31/100 w działce nr 176/6 o powierzchni 0,2339 ha,
 • część nieruchomości położonej w Mrągowie przy ul.Nadbrzeżnej,
 • nieruchomość po „byłej gazowni” w Mrągowie - działki nr 76/4, 76/5, 76/6 o powierzchni 0,6650, KW 21131,
 • wynajęty 1 garaż za budynkiem Starostwa, powierzchnia użytkowa 20 m2,
 • udział w nieruchomości zabudowanej, położonej w Mrągowie przy ul.Królewieckiej 60A - siedziba Starostwa Powiatowego w Mrągowie - działki nr 265/6 i 265/7,
 • działka nr 50/5 o powierzchni 0,2001 ha położona w Tałtach,
 • budynek mieszkalny o pow. użytkowej 75,19 m2 znajdujący się na działce nr 19/9 obręb Borowski Las (najemca J.Kolczyński),
 • nieruchomość zabudowana budynkiem prosektorium oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr 28/8 i 30/19 o powierzchni 0,0818 ha.

Dane o zamianach w stanie mienia powiatowego

W 2007 r. sprzedano nieruchomość położoną w Mrągowie przy ul.Nadbrzeżnej 5 za kwotę 29 223,50 zł. Również w 2007 roku sprzedano: udział 4/100 w nieruchomości położonej w Mrągowie przy ul.Warszawskiej 7 za kwotę 10 946,52 zł oraz działkę nr 282/2 położoną w Rybnie za kwotę 1 349,32 zł.

Dane o dochodach z tytułu wykonywania prawa własności

Na dzień 30.09.2007 r. uzyskano dochody ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 43 157,00 zł, dochody z najmu i dzierżaw wyniosły 173 043,00 zł.

Planowane działania

Prowadzone są działania w sprawie sprzedaży części nieruchomości położonej w Mrągowie przy ul.Nowogródzkiej 1 tzw. „stara gazownia”- działki nr 76/5 o powierzchni 0,1518 ha oraz budynku użytkowego wraz z udziałem 10/100 w działce położonej w Mrągowie przy ul.Warszawskiej 7, działka nr 176/6 o powierzchni 6 650 m2. Przygotowywane sa do sprzedaży działki nr 221/6 i 221/7 o łącznej powierzchni 1113 m2.

 

 

Mrągowo, 18.10.2007 r.