Jesteś tutaj: Start / Powiat / Mienie Powiatu

Mienie Powiatu

Informacja o stanie mienia Powiatu Mrągowskiego (załącznik nr 12 do Uchwały Rady Powiatu Nr XL/265/2009 z dnia 29.12.2009r.)

Powiat Mrągowski został uwłaszczony na podstawie przepisów o reformie administracji publicznej nieruchomościami niezbędnymi do wykonywania zadań powiatu określonych w ustawie o samorządzie powiatowym.
Uwłaszczone nieruchomości zostały oddane w trwały zarząd lub w nieodpłatne użytkowanie na rzecz jednostek organizacyjnych Powiatu Mrągowskiego.

Dane dotyczące prawa własności

- Powiatowego Zarządu Dróg – drogi powiatowe zgodnie z ewidencją dróg powiatowych,

- Domu Pomocy Społecznej – nieruchomość zabudowana, położona w Mrągowie przy ul.Młodkowskiego 19 - działka nr 7/6 o powierzchni 1,3137 ha, KW 11416,

- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – nieruchomość zabudowana, położona w Mrągowie przy ul.Warszawskiej 53 - udział 286/1000 w działce nr 230/3 o powierzchni 0,0707 ha, KW 4081,

- Zespołu Szkół Zawodowych – nieruchomość zabudowana, położona w Mrągowie przy ul.Mrongowiusza 65 - udział 49/100 w działce nr 85/3 o powierzchni 2,0951 ha, KW 770,

- I Liceum Ogólnokształcącego im.Obrońców Westerplatte – nieruchomość zabudowana, położona w Mrągowie przy ul.Sobczyńskiego - działki nr 29/7 i 30/2 o powierzchni 0,8606 ha, KW 10952,

- Zespołu Szkół Nr 2 im.Władysława Jagiełły – nieruchomość zabudowana, położona w Mrągowie przy ul.Mrongowiusza - działki nr 121/7, 121/8 i 121/9 o powierzchni 1,1705 ha, KW 10958,

- Zespołu Szkół Specjalnych – nieruchomość zabudowana, położona w Mrągowie przy ul.Królewieckiej 42 - działka nr269/3 o powierzchni 0,8389 ha, KW 20354, parter budynku położonego w Mrągowie przy ul.Warszwskiej 53 wraz z udziałem 280/1000 w działce nr 230/3 o powierzchni 0,0707 ha, KW 4081,

- Zasadniczej Szkoły Rolniczej w Rybnie - nieruchomość zabudowana
- działki nr 37 i 106 o powierzchni 2,05 ha, KW 19646, nieruchomość rolna
- działki nr 13, 38/1, 276/2 o powierzchni 4,63 ha, KW 19647,

- Powiatowego Urzędu Pracy – nieruchomość zabudowana, położona w Mrągowie przy ul.Kopernika 1 - działka nr 11 o powierzchni 0,1991 ha, KW 3884,

- Zespołu Oświatowo-Sportowego „BAZA” nieruchomość zabudowana, położona w Mrągowie przy ul.Nadbrzeżnej - działki nr 83/6, 85/2, 87/2, 88/11, 88/17, 88/25, 88/26, 88/28, 88/31, 88/32, 95 o powierzchni 1,9082 ha,

- Szpitala Powiatowego im.Michała Kajki – nieruchomość zabudowana, położona w Mrągowie przy ul.Wolności 12 - działki nr 26/7, 28/2, 30/19, 30/6, 28/7 o powierzchni 2,1536 ha, lokal użytkowy nr 12 w budynku przy ul.Królewieckiej 58 pow. użytkowa 78,15 m² wraz z udziałem 57/1000 w działce nr 267/5 o powierzchni 1410 m²

- Bursy Międzyszkolnej – nieruchomość zabudowana, położona w Mrągowie przy ul.Mrongowiusza 65B - działka nr 85/4 o powierzchni 0,8277 ha , KW 20386,

- Mrągowskiego Centrum Kształcenia – nieruchomość zabudowana, położona w Mrągowie przy ul.Mrongowiusza 65 - udział 51/100 w działce nr 85/3 o powierzchni 2,0951 ha, KW 770,

- Ośrodek w Tałtach znajduje się w użytkowaniu Klubu Sportowego „BAZA MRĄGOWO” - nieruchomość zabudowana - działki nr 43, 50/2, 42/6, 49/2
o powierzchni 1,1037 ha,

- dwa mieszkania przy ul.Warszwskiej 8 o powierzchni użytkowej 84,97 m² i 45,56 m² wraz z udziałem w działce nr 50/5 o powierzchni 269 m² oraz lokal użytkowy na I piętrze budynku przy ul. Warszawskiej 53 o powierzchni użytkowej 244,97 m² wraz z udziałem 271/1000 w działce nr 230/3 o powierzchni 0,0707 ha, KW 4081, użyczone dla Towarzystwa „Nasz Dom”.

W bezpośredniej dyspozycji Zarządu Powiatu pozostają następujące nieruchomości:
- nieruchomość zabudowana położona w Mrągowie przy ul.Królewieckiej 27 (dawna Przychodnia Dziecięca) działka nr 157/8 o powierzchni 0,0555 ha ,

- 1 lokal mieszkalny w budynku położonym w Mrągowie przy ul.Młynowej 2 - powierzchnia użytkowa 64,28 m² - udział w działkach nr 2/2 i 1/3 o powierzchni 0,1709 ha,

- część nieruchomości położonej w Mrągowie przy ul.Warszawskiej 7, (tzw.Manhatan) - udział 27/100 w działce nr 176/6 o powierzchni 0,2339 ha,

- część nieruchomości położonej w Mrągowie przy ul.Nadbrzeżnej,

- wynajęty 1 garaż za budynkiem Starostwa, powierzchnia użytkowa 20 m²,

- udział w nieruchomości zabudowanej, położonej w Mrągowie przy ul.Królewieckiej 60A - siedziba Starostwa Powiatowego w Mrągowie - działki nr 265/6 i 265/7,

- działka nr 50/5 o powierzchni 0,2001 ha położona w Tałtach,

- budynek mieszkalny o pow. użytkowej 75,19 m² znajdujący się na działce nr 19/9 obręb Borowski Las (najemca J.Kolczyński),

- nieruchomość zabudowana budynkiem prosektorium oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr 28/8 i 30/19 o powierzchni 0,0818 ha.

Dane o zmianach w stanie mienia powiatowego
W 2009 r. sprzedano:
- udział w nieruchomości zabudowanej, położonej w Mrągowie, przy ul.Nadbrzeżnej - działka nr 6-88/24, za kwotę 28 800,00 zł.,
- działkę położoną w Mrągowie przy ul.Harcerskiej – 1-14/3, za kwotę 76.655,00 zł.

W ramach odszkodowania za zajęcie części dróg powiatowych pod budowę obwodnicy miasta Mrągowa uzyskano kwotę 1.128.467,00 zł.

W dniu 06.01.2009 roku zawarto akt notarialny na sprzedaż działki zabudowanej położonej w Mrągowie, przy ul.Szkolnej oznaczonej, jako działka nr 29/8, o powierzchni 0,0553 ha za kwotę 486 000,00 zł (procedura sprzedaży odbyła się w 2008 roku).

Nieruchomość po „byłej gazowni” została oddana w trwały zarząd dla Powiatowego Zarządu Dróg.

Na rzecz Miasta Mrągowa darowano działki będące drogami oznaczone jak działki nr 5-222, 5-122, 5-289 o powierzchni 0,6516 ha, działki nr 6-87/1, 6-85/3, 6-88/29, 6-139/2 o powierzchni 1,0604 ha, działka nr 8-25/16 o powierzchni 0,7627 ha.

Dane o dochodach z tytułu wykonywania prawa własności

Na dzień 30.09.2009 r. uzyskano dochody ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 1 719 122,79 zł, dochody z najmu i dzierżaw wyniosły 222 708,43 zł.

Planowane działania

Na 2010 rok zaplanowano sprzedaż następujących nieruchomości:
- nieruchomości zabudowanej budynkiem internatu, położonej w Mrągowie przy ul.Spacerowej - działki nr 4-121/7 i 4-121/12, za kwotę 500.000 zł,
- nieruchomości zabudowanej budynkiem szkoły specjalnej, położonej w Mrągowie – działki nr 5-269/2, 5-269/3, 5-269/4 i 5-269/5, za kwotę ok. 3.000.000 zł,
- nieruchomości zabudowanej byłym hotelem pielęgniarskim, położonej w Mrągowie, przy ul.Młodkowskiego – działka nr 1-257/2, za kwotę 1.500.000 zł.