Jesteś tutaj: Start / Powiat / Mienie Powiatu

Mienie Powiatu

INFORMACJA O STANIE MIENIA
POWIATU MRĄGOWSKIEGO

Powiat Mrągowski został uwłaszczony na podstawie przepisów o reformie administracji publicznej nieruchomościami niezbędnymi do wykonywania zadań powiatu określonych w ustawie o samorządzie powiatowym.
Uwłaszczone nieruchomości zostały oddane w trwały zarząd lub w nieodpłatne użytkowanie na rzecz jednostek organizacyjnych Powiatu Mrągowskiego.
Dane dotyczące prawa własności

- Powiatowego Zarządu Dróg – drogi powiatowe zgodnie z ewidencją dróg powiatowych, nieruchomość po „byłej gazowni” – działki nr 2-76/4, 2-76/5, 2-76/6 o łącznej powierzchni 0,6650 ha,

- Domu Pomocy Społecznej – nieruchomość zabudowana, położona w Mrągowie przy ul.Młodkowskiego 19 - działka nr 1-7/6 o powierzchni 1,3137 ha, KW 11416,

- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – nieruchomość zabudowana, położona w Mrągowie przy ul.Warszawskiej 53 - udział 286/1000 w działce nr 5-230/3 o powierzchni 0,0707 ha, KW 4081,

- Zespołu Szkół Zawodowych – nieruchomość zabudowana, położona w Mrągowie przy ul.Mrongowiusza 65 - udział 49/100 w działce nr 4-85/3 o
powierzchni 2,0951 ha, KW 770,

- I Liceum Ogólnokształcącego im.Obrońców Westerplatte – nieruchomość zabudowana, położona w Mrągowie przy ul.Sobczyńskiego - działki nr 5-29/7 i 5-30/2 o powierzchni 0,8606 ha, KW 10952,

- Zespołu Szkół Nr 2 im.Władysława Jagiełły – nieruchomość zabudowana, położona w Mrągowie przy ul.Mrongowiusza - działka nr 4-121/13 o powierzchni 0,8253 ha, KW 20385, działka nr 4-121/10 o powierzchni 0,0190, KW 30670, udział 461/1000 w działkach nr 4-121/15 o powierzchni 0,0281 ha i 4-121/16 o powierzchni 0,9245, KW 10958,

- Zespołu Szkół Specjalnych – udział 539/1000 w działkach nr 4-121/15 o powierzchni 0,0281 ha i 4-121/16 o powierzchni 0,9245 ha, KW 10958,

- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – trwały zarząd do 271/1000 udziału w działce nr 5-230/3 o powierzchni 0,0707 ha,

- Powiatowego Urzędu Pracy – nieruchomość zabudowana, położona w Mrągowie przy ul.Kopernika 1 - działka nr 6-11 o powierzchni 0,1991 ha, KW 3884,

- Zespołu Oświatowo-Sportowego „BAZA” nieruchomość zabudowana, położona w Mrągowie przy ul.Nadbrzeżnej - działki nr 6-83/6, 6-85/2, 6-87/2, 6-88/11, 6-88/17, 6-88/25, 6-88/26, 6-88/28, 6-88/31, 6-88/32, 6-95 o powierzchni 1,9082 ha,

- nieruchomość zabudowana, położona w Mrągowie przy ul.Wolności 12 - działki nr 1-26/7, 1-28/3, 1-30/18, , 1-257/1, 2-1/1, 2-1/2, część działki 1-28/7, o powierzchni 2,4709 ha, lokal użytkowy nr 12 w budynku przy ul.Królewieckiej 58 pow. użytkowa 78,15 m² wraz z udziałem 554/1000 w działce nr 5-267/5 o powierzchni 1410 m², nieruchomość zabudowana budynkiem prosektorium oznaczona w ewidencji gruntów, jako działki nr 1-28/8 i 1-30/19 o łącznej powierzchni 0,0818 ha, będąca w dzierżawie Szpitala Mrągowskiego im.Michała Kajki Spółka z o.o.

- Bursy Międzyszkolnej – nieruchomość zabudowana, położona w Mrągowie przy ul.Mrongowiusza 65B - działka nr 4-85/4 o powierzchni 0,8277 ha ,KW 20386,

- Mrągowskiego Centrum Kształcenia – nieruchomość zabudowana, położona w Mrągowie przy ul.Mrongowiusza 65 - udział 51/100 w działce nr 4-85/3 o powierzchni 2,0951 ha, KW 770,

- Ośrodek w Tałtach znajduje się w użytkowaniu Klubu Sportowego „BAZA MRĄGOWO” - nieruchomość zabudowana - działki nr 43, 50/2, 42/6, 49/2 o powierzchni 1,1037 ha,

- dwa mieszkania przy ul.Warszwskiej 8 o powierzchni użytkowej 84,97 m² i 45,56 m² wraz z udziałem w działce nr 5-50/5 o powierzchni 269 m² oraz lokal użytkowy na I piętrze budynku przy ul. Warszawskiej 53 o powierzchni użytkowej 244,97 m² wraz z udziałem 271/1000 w działce nr 5-230/3 o powierzchni 0,0707 ha, KW 4081, użyczone dla Towarzystwa „Nasz Dom”,

- część działki nr 1-28/7 o powierzchni 0,0700 ha, położona w Mrągowie, wydzierżawiona dla Fresenius Nephrocare Polska Sp. z o.o.

W bezpośredniej dyspozycji Zarządu Powiatu pozostają następujące nieruchomości:
- nieruchomość zabudowana położona w Mrągowie przy ul.Królewieckiej 27 (dawna Przychodnia Dziecięca) działka nr 4-157/8 o powierzchni 0,0555 ha,
- część nieruchomości położonej w Mrągowie przy ul.Nadbrzeżnej,
- udział w nieruchomości zabudowanej, położonej w Mrągowie przy ul.Królewieckiej 60A - siedziba Starostwa Powiatowego w Mrągowie – udział 440/1000 w działce nr 5-265/6 i udział 50/100 w działce nr 5-265/7,
- działka nr 50/5 o powierzchni 0,2001 ha położona w Tałtach,
- działka nr 19/6 o powierzchni 0,1200 ha położona w obrębie Borowski Las,
- nieruchomość zabudowana, położona w Mrągowie przy ul.Królewieckiej 42 - działki nr 5-269/2, 5-269/3, 5-269/4, 5-269/5 o łącznej powierzchni 1,3322 ha, KW 20354,
- nieruchomość po zlikwidowanej Zasadniczej Szkole Zawodowej w Rybnie – zabudowane działki nr 37 i 106 o powierzchni 2,05 ha, KW 19646, działki rolne nr 13, 38/1, 276/2 o powierzchni 4,63 ha, KW 19647,
- nieruchomość położona w Mrągowie przy ul.Spacerowej – działka nr 4-121/12 o powierzchni 0,0250 ha i działka nr 4-121/7 o powierzchni 0,1378 ha,
- nieruchomość położona w Mrągowie przy ul.Mrongowiusza – działka nr 4-121/14 o powierzchni 0,0612 ha.

Dane o zmianach w stanie mienia powiatowego
W wyniku przekształcenia własnościowego Szpitala Powiatowego im.M.Kajki w Szpital Mrągowski im.Michała Kajki Spółka z o.o. nieruchomości będące w użytkowaniu szpitala zostały oddane w dzierżawę dla nowopowstałej spółki. Powiat Mrągowski jest właścicielem nowo powstałej spółki Szpital Mrągowski im.Michała Kajki Spółka z o.o. Do spółki powiat wniósł wkład pieniężny w wysokości 100.000 zł.
W 2013 r. Powiat Mrągowski przekazał dla Gminy Miasto Mrągowo w drodze darowizny działkę nr 4-85/5 o powierzchni 0,0218 ha. Dla Gminy Mrągowo przekazano w drodze darowizny działkę nr 88/4 obręb Użranki. Również w 2013 roku sprzedano trzy działki nr 178/1 obręb Krutyń, o powierzchni 0,0083 ha, nr 19/9 obręb Borowski Las o powierzchni 0,1594 ha i nr 221/7 obręb Rosocha o powierzchni 0,0433 ha.
W drodze darowizny Powiat Mrągowski nabył działkę nr 1-74/65 z przeznaczeniem pod budowę lądowiska dla śmigłowców sanitarnych.

Dane o dochodach z tytułu wykonywania prawa własności
W okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. uzyskano dochodów ze sprzedaży nieruchomości w wysokości 35.490,00 zł, dochody z najmu i dzierżaw wyniosły 2.613.708,23 zł (w tym 2.439.414,63 dzierżawa dla Fresenius Nephrocare Polska Sp. z o.o. W 2013 r. uzyskano dochody ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 29.843,36 zł.

Planowane działania
Na 2014 rok zaplanowano sprzedaż następujących nieruchomości:
- nieruchomość zabudowana, położona w Mrągowie przy ul.Królewieckiej 42 - działki nr 5-269/2, 5-269/3, 5-269/4, 5-269/5 o łącznej powierzchni 1,3322 ha, KW 20354,
- lokal mieszkalny położony w Mrągowie przy ul.Nadbrzeznej 7/6 – działka nr 6-88/32 o powierzchni 0,0135 ha i ¼ udziału w działce nr 6-88/19 o powierzchni 0,0316 ha,
- działka nr 19/6 o powierzchni 0,1200 ha położona w obrębie Borowski Las,
- nieruchomość po zlikwidowanej Zasadniczej Szkole Zawodowej w Rybnie – zabudowane działki nr 37 i 106 o powierzchni 2,05 ha, KW 19646, działki rolne nr 13, 38/1, 276/2 o powierzchni 4,63 ha, KW 19647.
W 2014 rok zaplanowane jest dokonanie darowizny na rzecz Gminy Miasto Mrągowo działki nr 4-121/8 o powierzchni 0,0189 ha.

Mrągowo, 12.03.2014 r.