Jesteś tutaj: Start / Powiat / Mienie Powiatu

Mienie Powiatu

INFORMACJA O STANIE MIENIA
POWIATU MRĄGOWSKIEGO

Powiat Mrągowski został uwłaszczony na podstawie przepisów o reformie administracji publicznej nieruchomościami niezbędnymi do wykonywania zadań powiatu określonych w ustawie o samorządzie powiatowym.
Uwłaszczone nieruchomości zostały oddane w trwały zarząd lub w nieodpłatne użytkowanie na rzecz jednostek organizacyjnych Powiatu Mrągowskiego.

 
Dane dotyczące prawa własności
 • Powiatowego Zarządu Dróg – drogi powiatowe zgodnie z ewidencją dróg powiatowych, nieruchomość po „byłej gazowni” – działki nr 2-76/4, 2-76/5, 2-76/6 o łącznej powierzchni 0,6650 ha, księga wieczysta OL1M/00021131/1,
 • Domu Pomocy Społecznej – nieruchomość zabudowana, położona w Mrągowie przy ul.Młodkowskiego 19 - działka nr 1-7/6 o powierzchni 1,3137 ha, księga wieczysta OL1M/00011416/0,
 • Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – nieruchomość zabudowana, położona w Mrągowie przy ul.Warszawskiej 53 - udział 2730/10599 w działce nr 5-230/3 o powierzchni 0,0707 ha, księga wieczysta OL1M/00004081/0,
 • Zespołu Szkół Zawodowych – nieruchomość zabudowana, położona w Mrągowie przy ul.Mrongowiusza 65 - udział 49/100 w działce nr 4-85/3 o powierzchni 2,0951 ha, księga wieczysta OL1M/00000770/9,
 • I Liceum Ogólnokształcącego im.Obrońców Westerplatte – nieruchomość zabudowana, położona w Mrągowie przy ul.Sobczyńskiego - działki nr 5-29/7 i 5-30/2 o powierzchni 0,8606 ha, księga wieczysta OL1M/00010952/2,
 • Zespołu Szkół Nr 2 im.Władysława Jagiełły – nieruchomość zabudowana, położona w Mrągowie przy ul.Mrongowiusza - działka nr 4-121/13 o powierzchni 0,8253 ha, księga wieczysta OL1M/00020385/9, działka nr 4-121/10 o powierzchni 0,0190, księga wieczysta OL1M/00030670/7, udział 461/1000 w działkach nr 4-121/15 o powierzchni 0,0281 ha i 4-121/16 o powierzchni 0,9245, księga wieczysta OL1M/00010958/4, Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna – udział 286/1000 części w działce 5-229/1 o powierzchni 0,0627 ha, księga wieczysta OL1M/00014003/3,
 • Zespołu Szkół Specjalnych – udział 539/1000 w działkach nr 4-121/15 o powierzchni 0,0281 ha i 4-121/16 o powierzchni 0,9245 ha, księga wieczysta OL1M/00010958/4,
 • Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – trwały zarząd do 2951/10599 udziału w działce nr 5-230/3 o powierzchni 0,0707 ha, księga wieczysta OL1M/00004081/0,
 • Powiatowego Urzędu Pracy – nieruchomość zabudowana, położona w Mrągowie przy ul.Kopernika 1 - działka nr 6-11 o powierzchni 0,1991 ha, księga wieczysta OL1M/00003884/0,
 • Zespołu Oświatowo-Sportowego „BAZA” nieruchomość zabudowana, położona w Mrągowie przy ul.Nadbrzeżnej - działki nr 6-83/6, księga wieczysta OL1M/00010987/6, 6-85/2, księga wieczysta OL1M/00011027/6, 6-87/2, księga wieczysta OL1M/00020699/3, 6-88/11, księga wieczysta OL1M/13584/2, 6-88/17, księga wieczysta OL1M/00021540/1, 6-88/25, księga wieczysta OL1M/00011027/6, 6-88/26, 6-88/28, księga wieczysta OL1M/00021536/0, 6-88/31, księga wieczysta OL1M/00024977/4, 6-88/32, księga wieczysta OL1M/00021539/1, 6-95, księga wieczysta OL1M/00008514/3 o powierzchni 1,9082 ha,
 • nieruchomość zabudowana, położona w Mrągowie przy ul.Wolności 12 - działki nr 1-26/7, 1-28/3, 1-30/18, , 1-257/1, 2-1/1, 2-1/2, część działki 1-28/7, o powierzchni 2,4709 ha, lokal użytkowy nr 12 w budynku przy ul.Królewieckiej 58 pow. użytkowa 78,15 m² wraz z udziałem 554/1000 w działce nr 5-267/5 o powierzchni 1410 m², nieruchomość zabudowana budynkiem prosektorium oznaczona w ewidencji gruntów, jako działki nr 1-28/8 i 1-30/19 o łącznej powierzchni 0,0818 ha, będąca w dzierżawie Szpitala Mrągowskiego im.Michała Kajki Spółka z o.o.
 • Bursy Międzyszkolnej – nieruchomość zabudowana, położona w Mrągowie przy ul.Mrongowiusza 65B - działka nr 4-85/4 o powierzchni 0,8277 ha, księga wieczysta OL1M/00020386/6,
 • Mrągowskiego Centrum Kształcenia – nieruchomość zabudowana, położona w Mrągowie przy ul.Mrongowiusza 65 - udział 51/100 w działce nr 4-85/3 o powierzchni 2,0951 ha, ksiega wieczysta OL1M/00000770/9,
 • Ośrodek w Tałtach znajduje się w użytkowaniu Klubu Sportowego „BAZA MRĄGOWO” - nieruchomość zabudowana - działki nr 43, 50/2, 42/6, 49/2 o powierzchni 1,1037 ha,
 • dwa mieszkania przy ul.Warszwskiej 8 o powierzchni użytkowej 84,97 m² i 45,56 m² wraz z udziałem w działce nr 5-50/5 o powierzchni 269 m² oraz lokal użytkowy na I piętrze budynku przy ul. Warszawskiej 53 o powierzchni użytkowej 244,97 m² wraz z udziałem 2681/10599 w działce nr 5-230/3 o powierzchni 0,0707 ha, KW 4081, użyczone dla Towarzystwa „Nasz Dom”,
 • część działki nr 1-28/7 o powierzchni 0,0700 ha, położona w Mrągowie, wydzierżawiona dla Fresenius Nephrocare Polska Sp. z o.o.

   

 
W bezpośredniej dyspozycji Zarządu Powiatu pozostają następujące nieruchomości:
 • nieruchomość zabudowana położona w Mrągowie przy ul.Królewieckiej 27 (dawna Przychodnia Dziecięca) działka nr 4-157/8 o powierzchni 0,0555 ha,
 • część nieruchomości położonej w Mrągowie przy ul.Nadbrzeżnej,
 • udział w nieruchomości zabudowanej, położonej w Mrągowie przy ul.Królewieckiej 60A - siedziba Starostwa Powiatowego w Mrągowie – udział 440/1000 w działce nr 5-265/6 i udział 50/100 w działce nr 5-265/7,
 • działka nr 50/5 o powierzchni 0,2001 ha położona w Tałtach,
 • działka nr 19/6 o powierzchni 0,1200 ha położona w obrębie Borowski Las,
 • nieruchomość po zlikwidowanej Zasadniczej Szkole Zawodowej w Rybnie – zabudowane działki nr 37 i 106 o powierzchni 2,05 ha, księga wieczysta OL1M/00019646/7, działka rolna nr 276/2 o powierzchni 2,22 ha, księga wieczysta OL1M/00019647/4,
 • nieruchomość położona w Mrągowie przy ul.Spacerowej – działka nr 4-121/12, księga wieczysta OL1M/00020385/9 o powierzchni 0,0250 ha i działka nr 4-121/7, księga wieczysta OL1M/00035136/7 o powierzchni 0,1378 ha,
 • nieruchomość położona w Mrągowie przy ul.Mrongowiusza – działka nr 4-121/14, księga wieczysta OL1M/00010958/4 o powierzchni 0,0612 ha.

 
Dane o zmianach w stanie mienia powiatowego
 
W 2015 r. sprzedano nieruchomość zabudowaną, położoną w Mrągowie przy ul.Królewieckiej 42 - działki nr 5-269/2, 5-269/3, 5-269/4, księga wieczysta OL1M/00008739/6, 5-269/5, księga wieczysta OL1M/00020354/3 o łącznej powierzchni 1,3322 ha i lokal mieszkalny położony w Mrągowie przy ul.Nadbrzeżnej 7/6 – działka nr 6-88/32 o powierzchni 0,0135 ha i ¼ udziału w działce nr 6-88/19 o powierzchni 0,0316 ha.

 
Dane o dochodach z tytułu wykonywania prawa własności
 
W okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. uzyskano dochodów ze sprzedaży nieruchomości w wysokości 1.612.745,80 zł, dochody z najmu i dzierżaw wyniosły 415.666,42 zł. W 2015 r. uzyskano dochody ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 21.420,79 zł.

 
Planowane działania
 
Na 2016 rok zaplanowano sprzedaż następujących nieruchomości:
 • lokal mieszkalny położony w Mrągowie przy ul.Nadbrzeżnej 7/5 – działka nr 6-88/17 o powierzchni 0,0190 ha i ¼ udziału w działce nr 6-88/18 o powierzchni 0,0316 ha,
 • nieruchomość położoną w Mrągowie przy ul.Spacerowej – działka nr 4-121/12, księga wieczysta OL1M/00020385/9 o powierzchni 0,0250 ha i działka nr 4-121/7, księga wieczysta OL1M/00035136/7 o powierzchni 0,1378 ha,
 • nieruchomość położoną w Mrągowie przy ul.Mrongowiusza – działka nr 4-121/14, księga wieczysta OL1M/00010958/4 o powierzchni 0,0612 ha,
 • działka nr 19/6 o powierzchni 0,1200 ha położona w obrębie Borowski Las,
 • działka nr 50/5 o powierzchni 0,2001 ha położona w Tałtach.
 
Mrągowo, 08.03.2016 r.