Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Uprzejmie informujemy, iż została uruchomiona usługa WMS EGIB zgodna z wytycznymi Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.
Usługa WMS jest jest dostępna adresem: http://wms.epodgik.pl/cgi-bin/mragowo.

Jednocześnie uruchomiliśmy również powiatowy portal mapowy pod adresem: mragowski.e-mapa.net.