Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

INFORMACJA dotycząca opłat  z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej

Na podstawie pisma Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie,  Starostwo Powiatowe w Mrągowie informuje, że od dnia 31.08.2015r. uległ zmianie   rachunek bankowy  dochodów  budżetu województwa związany z wyłączeniem gruntów z produkcji rolniczej.

Opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej  należy wnosić na następujący rachunek bankowy:

Bank Handlowy w Warszawie S.A., 00-923 Warszawa , ul. Senatorska 16

 93 1030 1218 0000 0000 9250 0152

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego
ul. Emilii Plater 1
10-562 Olsztyn
NIP: 739-29-65-551
REGON 510750309