III kadencji (2006-2010)

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Archiwum uchwał znajduje się pod adresem: http://archiwalnybip.warmia.mazury.pl/powiat_mragowski/akty/152/typ/1/. Będą one stopniowo przenoszone na obecną platformę.

Uchwała nr L/324/2010 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 25 sierpnia 2010r.

2010-09-02

w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej powiatu

Czytaj więcej o: Uchwała nr L/324/2010 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 25 sierpnia 2010r.

Uchwała nr L/323/2010 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 25 sierpnia 2010r.

2010-09-02

Uchwała nr XLIX/322/2010 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 06 sierpnia 2010r.

2010-08-10

w sprawie : przystąpienia do realizacji projektu pn: „Ryby śpiewają w rzece” w ramach środka 3.4 Rozwój nowych rynków i kampanie promocyjne „Zrównoważony Rozwój Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013”

Czytaj więcej o: Uchwała nr XLIX/322/2010 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 06 sierpnia 2010r.

Uchwała nr XLVIII/321/2010 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 28 lipca 2010r.

2010-08-06

Uchwała nr XLVIII/320/2010 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 28 lipca 2010r.

2010-08-06

w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji” Poddziałanie 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez powiatowe centra pomocy rodzinie”

Czytaj więcej o: Uchwała nr XLVIII/320/2010 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 28 lipca 2010r.

Uchwała nr XLVIII/319/2010 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 28 lipca 2010r.

2010-08-06

w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Czytaj więcej o: Uchwała nr XLVIII/319/2010 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 28 lipca 2010r.

Uchwała nr XLVIII/318/2010 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 28 lipca 2010r.

2010-08-06

w sprawie: zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze

Czytaj więcej o: Uchwała nr XLVIII/318/2010 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 28 lipca 2010r.

Uchwała nr XLVIII/317/2010 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 28 lipca 2010r.

2010-08-06

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Piecki z przeznaczeniem na zakup kolekcji figurek glinianych od Pani Marii Dermackiej.

Czytaj więcej o: Uchwała nr XLVIII/317/2010 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 28 lipca 2010r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Data utworzenia:2015-05-17
Data publikacji:2015-05-17
Wytwarzający/Odpowiadający:Rada Powiatu
Publikujący:Magdalena Żebrowska
Liczba odwiedzin:10057