Jesteś tutaj: Start / Sprzedaż mienia / Archiwalne

Archiwalne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Obwieszczeni o pierwszej licytacji publicznej samochodu osobowego

2015-12-14

Na podstawie art. 105 § 1 pkt. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji tekst jednolity z z 2014 r. (Dz. U. poz. 1619 z późniejszymi zmianami) Starosta Mrągowski podaje do publicznej wiadomości, że dnia 17 grudnia 2015 r. o godz. 9:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mrągowie, w sali nr 8, odbędzie się pierwsza licytacja publiczna samochodu osobowego usuniętego z terenu Powiatu Mrągowskiego w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku prawo o ruchu drogowym, tekst jednolity z 2012 r. (Dz. U. poz. 1137 z późniejszymi zmianami) stanowiącego własność Powiatu Mrągowskiego.

 

Czytaj więcej o: Obwieszczeni o pierwszej licytacji publicznej samochodu osobowego

Informacja

2015-11-16

Dnia 10 listopada 2015 r. odbył się II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości gruntowej zabudowanej i niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 269/2, 269/3, 269/4 i 269/5 o łącznej pow. 1,3322 ha, obręb 5 miasto Mrągowo, dla działki nr 269/3 prowadzona jest księga wieczysta nr KW nr OL1M/00020354/3, a dla działek nr 269/2, 269/4 i 269/5 księga wieczysta nr OL1M/00008739/6.

 Do uczestnictwa w przetargu dopuszczono:

  1. Gościniec Molo Andrzej Wądołowski.

Cena wywoławcza w/w nieruchomości wynosiła 1 700 000,00 zł. najwyższa cena osiągnieta w przetargu 1 750 000,00 zł.

Nabywcą został Gościniec Molo Andrzej Wądołowski.

Ogłoszenie o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Mrągowskiego

2015-11-02

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 782), §3.1. i §6. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j. t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

ZARZĄD POWIATU MRĄGOWSKIEGO

 OGŁASZA  I  PUBLICZNY  PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY NA  SPRZEDAŻ  NA  WŁASNOŚĆ  NIŻEJ WYMIENIONEJ NIERUCHOMOŚCI stanowiącej własność Powiatu Mrągowskiego:

 nieruchomość gruntowa położona w Mrągowie przy ul.Mrongowiusza 13A oznaczona w ewidencji gruntów i budynków, jako działki nr 121/14 obręb nr 4, o powierzchni 0,0612 ha, zabudowana budynkiem szkoły o powierzchni użytkowej 184,31 m², dla działki nr 121/147 prowadzona jest księga wieczysta KW OL1M/00010958/4. Cena wywoławcza wynosi 280.000,00 zł.

 

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Mrągowskiego

Ogłoszenie o V publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Mrągowskiego

2015-11-02

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 782), §3.1. i §6. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j. t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

 ZARZĄD POWIATU MRĄGOWSKIEGO

 OGŁASZA  V  PUBLICZNY  PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY NA  SPRZEDAŻ  NA  WŁASNOŚĆ  NIŻEJ WYMIENIONEJ NIERUCHOMOŚCI stanowiącej własność Powiatu Mrągowskiego:

 

nieruchomość gruntowa porośnięta borem sosnowym położona w obrębie Borowski Las Gmina Sorkwity, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków, jako działka nr 19/6, o powierzchni 0,1200 ha. Dla działki nr 19/6 prowadzona jest księga wieczysta OL1M/00012275/6. Cena wywoławcza wynosi 7.300,00 zł.

 

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o V publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Mrągowskiego

Ogłoszenie o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Mrągowskiego

2015-10-30

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782), §3.1. i §6. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

ZARZĄD POWIATU MRĄGOWSKIEGO

 OGŁASZA  I  PUBLICZNY  PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY

NA  SPRZEDAŻ  NA  WŁASNOŚĆ  NIERUCHOMOŚCI  GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ stanowiącej własność Powiatu Mrągowskiego:

 

nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Mrągowie przy ul.Nadbrzeżnej 7/5, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków, jako działka nr 6-88/17, o powierzchni 0,0190 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym – lokalem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 48,40 m² oraz udział  w ¼ części działki nr 6-88/19 o powierzchni użytkowej 0.0316 ha. Dla działki nr 6-88/17 prowadzona jest księga wieczysta OL1M/00021540/1, dla działki nr 6-88/19 prowadzona jest księga wieczysta OL1M/00021549/4. Cena wywoławcza wynosi 96.000,00 zł brutto.

 

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Mrągowskiego

Ogłoszenie o II publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Mrągowskiego

2015-08-26

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782), §3.1. i §6. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j. t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

 ZARZĄD POWIATU MRĄGOWSKIEGO

 OGŁASZA II PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NA WŁASNOŚĆ NIŻEJ WYMIENIONEJ NIERUCHOMOŚCI

STANOWIACEJ WŁASNOŚĆ POWIATU MRĄGOWSKIEGO:

 

nieruchomość gruntowa położona w Mrągowie przy ul.Królewieckiej 42 oznaczona w ewidencji gruntów i budynków, jako działki nr 269/2, 269/3, 269/4 i 269/5 obręb nr 5, o łącznej powierzchni 1,3322 ha, zabudowana budynkiem szkoły o powierzchni użytkowej 688 m² i budynkiem sali gimnastycznej o powierzchni użytkowej 84 m², dla działki nr 269/3 prowadzona jest księga wieczysta KW OL1M/00020354/3, a dla działek nr 269/2, 269/4 i 269/5 księga wieczysta KW OL1M/00008739/6. Cena wywoławcza wynosi 1.700.000,00 zł, w tym za działkę nr 269/3 867.000,00 zł i za działki nr 269/2, 269/4 i 269/5 677.235,77 zł + 23% VAT tj. 155.764,23 zł, łącznie 833.000,00 zł.

 

 

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o II publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Mrągowskiego

Ogłoszenie o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Mrągowskiego

2015-06-24

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.), §3.1. i §6. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108 z 2004 r. z późn. zm.).

 ZARZĄD POWIATU MRĄGOWSKIEGO

 OGŁASZA  I  PUBLICZNY  PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY

NA  SPRZEDAŻ  NA  WŁASNOŚĆ  NIŻEJ WYMIENIONEJ NIERUCHOMOŚCI

stanowiącej własność Powiatu Mrągowskiego:

nieruchomość gruntowa położona w Mrągowie przy ul.Spacerowej 3 oznaczona w ewidencji gruntów i budynków, jako działki nr 121/7 i 121/12 obręb nr 4, o łącznej powierzchni 0,1628 ha, zabudowana budynkiem szkoły o powierzchni użytkowej 622,80 m² i budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy 20 m², dla działki nr 121/7 prowadzona jest księga wieczysta KW OL1M/00035136/7, a dla działki nr 121/12 księga wieczysta KW OL1M/00020385/9. Cena wywoławcza wynosi 700.000,00 zł, w tym za działkę nr 121/7 679.000,00 zł i za działkę nr 121/12 17.073,17 zł + 23% VAT tj. 3.926,83 zł, łącznie 21.000,00 zł.

 

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Mrągowskiego

Ogłoszenie o sprzedaży z wolnej ręki samochodu osobowego usuniętego z terenu Powiatu Mrągowskiego

2015-06-16

Mrągowo, 16 czerwca 2015

 Nasz znak: KM.7135.7.2014.KD

OGŁOSZENIE

                     Na podstawie art. 108 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji tekst jednolity z 2014 r. (Dz. U. poz. 1619 z późniejszymi zmianami) Starosta Mrągowski podaje do publicznej wiadomości, że do dnia 23 czerwca 2015 r. do godz. 9:00 (termin składania ofert) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mrągowie jest ogłoszona sprzedaż z wolnej ręki samochodu osobowego usuniętego z terenu Powiatu Mrągowskiego w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku prawo o ruchu drogowym, tekst jednolity z 2012 r. (Dz. U. poz. 1137 z późniejszymi zmianami) stanowiącego własność Powiatu Mrągowskiego.

 

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o sprzedaży z wolnej ręki samochodu osobowego usuniętego z terenu Powiatu Mrągowskiego

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Data utworzenia:2015-08-26
Data publikacji:2015-08-26
Wytwarzający/Odpowiadający:Grzegorz Dąbrowski
Publikujący:Magdalena Żebrowska
Liczba odwiedzin:6523