Nieodpłatna pomoc prawna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I NIEODPŁATNE
PORADNICTWO OBYWATELSKIE
W POWIECIE MRĄGOWSKIM

 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE PRZYSŁUGUJE OSOBIE UPRAWNIONEJ, KTÓRA:

 1. Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
 2. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

PRAWO DO NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO OSOBA UPRAWNIONA WYKAZUJE PRZEZ:

 1. złożenie pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA OBEJMUJE:

 1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub,
  3a) nieodpłatną mediację ( od roku 2020), lub
 4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA NIE OBEJMUJE SPRAW:

 1. Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE OBEJMUJE:

 1. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.
 2. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

GDZIE UZYSKASZ NIEODPŁATNĄ POMOC PRAWNĄ I NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE?

Mrągowo
Bursa Międzyszkolna ul. Mrongowiusza 65 B
Punkt działa w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej
Godziny pracy punktu:
Poniedziałek 10:00-14:00
Wtorek 10:00-14:00
Środa 13:00-17:00
Czwartek 10:00-14:00
Piątek 10:00-14:00
Pomoc świadczona jest przez adwokatów i radców prawnych
tel. 723 220 555

Mikołajki
Centrum Kultury „Kłobuk" ul. Kolejowa 6
tel. 722 080 555
Punkt działa w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
Godziny pracy punktu:
Poniedziałek (nieodpłatne poradnictwo obywatelskie) 10:00-14:00
Wtorek (nieodpłatne poradnictwo prawne) 10:00-14:00
Środa (nieodpłatne poradnictwo obywatelskie) 10:00-14:00
Czwartek (nieodpłatne poradnictwo prawne) 10:00-14:00
Piątek (nieodpłatne poradnictwo obywatelskie) 10:00-14:00
Punkt prowadzony jest przez „ Fundację Młodzi Ludziom" Borysław 49, 96 - 130 Głuchów
pomoc w punkcie świadczą radcowie prawni i adwokaci oraz osoby wymienione w art. 11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej

Za zgodą osoby uprawnionej w karcie pomocy mogą zostać zamieszczone dane zbiorcze dotyczące osoby uprawnionej, tj.: wiek, płeć, wykształcenie, średni miesięczny dochód, liczba członków gospodarstwa, miejsce zamieszkania, posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności.

Odmowa ujawnienia tych danych nie stanowi podstawy odmowy udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej. Osoba uprawniona może również przekazać opinię o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim poprzez wypełnienie części B karty pomocy i umieszczenie jej w urnie. ( część B zostanie osobie uprawnionej przekazana po udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim). Wypełnienie części B karty pomocy jest dobrowolne. Osoby uprawnione mogą umawiać termin wizyty pod numerem telefonów do poszczególnych punktów podanymi wyżej, w godzinach pracy punktów.

Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest na podstawie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej z dnia 5 sierpnia 2015 r.

 

 

Informacje o udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej

Informacja dotycząca sposobu umawiania terminu wizyt w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego

2019-08-21

Informacja o systemie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dotycząca sposobu umawiania terminu wizyt w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego na terenie Powiatu Mrągowskiego.

Czytaj więcej o: Informacja dotycząca sposobu umawiania terminu wizyt w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego

Informacja o systemie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

2019-08-09

Informacja o systemie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dotycząca form świadczenia pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na odległość osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się.

Czytaj więcej o: Informacja o systemie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Nieodpłatana pomoc w Powiecie Mrągowskim

2018-12-27

Na podstawie art. 8a ust. 1 ustawy dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. 2019, poz.294). Starosta Mrągowski podaje do wiadomości listę dostępnych jednostek nieodpłatnego poradnictwa dla mieszkańców Powiatu Mrągowskiego.

Czytaj więcej o: Nieodpłatana pomoc w Powiecie Mrągowskim

Zasady udzielania pomocy prawnej

2015-10-21

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 3. udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
 4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna dla osób w ciąży udzielana jest w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych.

Czytaj więcej o: Zasady udzielania pomocy prawnej

Nieodpłatna pomoc prawna dla kobiet w ciąży

2017-02-08

Od dnia 1 stycznia 2017 r. osobą fizyczną uprawnioną do nieodpłatnej pomocy prawnej jest osoba, która jest w ciąży – art. 4 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej ( Dz. U. z 2015, poz. 1255).

Czytaj więcej o: Nieodpłatna pomoc prawna dla kobiet w ciąży

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Data utworzenia:2015-10-21
Data publikacji:2015-10-21
Wytwarzający/Odpowiadający:Konrad Marcinkowski
Publikujący:Magdalena Żebrowska
Liczba odwiedzin:11824

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2019-05-10 11:56:37Magdalena ŻebrowskaEdycja elementuNieodpłatna pomoc prawna
2018-01-03 10:27:07Magdalena ŻebrowskaAktualizacja informacjiNieodpłatna pomoc prawna
2017-05-31 13:35:54Magdalena ŻebrowskaEdycja informacjiNieodpłatna pomoc prawna
2017-02-08 08:55:38Magdalena ŻebrowskaAktualizacja informacjiNieodpłatna pomoc prawna
2016-01-13 14:29:23Magdalena ŻebrowskaEdycja informacjiNieodpłatna pomoc prawna
2016-01-07 14:09:02Magdalena ŻebrowskaAktualizacja informacjiNieodpłatna pomoc prawna
2015-10-21 09:37:30Magdalena ŻebrowskaUdostępnienie informacjiNieodpłatna pomoc prawna