Jednostki Organizacyjne Powiatu

NAZWA    ADRES
Zespół Szkół Zawodowych    ul. Mrongowiusza 65
   11-700 Mrągowo
   Telefon: (089) 741-31-95
I Liceum Ogólnokształcące
im. Obrońców Westerplatte
   ul. Piotra Sobczyńskiego 1A
   11-700 Mrągowo
   Tfx: (089) 741-24-20
Zespół Oświatowo -Sportowy "BAZA"    ul. Nadbrzeżna 4
   11-700 Mrągowo
   Telefon: (089) 741-77-76
Zespół Szkół Nr 2
im. Władysława Jagiełły
   ul. Mrongowiusza 13B
   11-700 Mrągowo
   Telefon: (089) 741-28-82,
    741-24-61
Zespół Szkół Specjalnych    ul. Królewiecka 38
   11-700 Mrągowo
   Telefon: (089) 741-20-24
Zespół Szkół Zawodowych    11-706 Rybno
   Tfx: (089) 742-73-26
Dom Dziecka    11-700 Mrągowo
   Telefon: (089) 741-24-22,
   fax 741-30-53
Rodzinny Dom Dziecka    11-710 Piecki
Dom Pomocy Społecznej
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych
   11-700 Mrągowo
   Telefon: (089) 741-26-06
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna    11-700 Mrągowo
   Telefon: (089) 741-29-63
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie    11-700 Mrągowo
   Telefon: (089) 741-86-70
Powiatowa Przychodnia Specjalistyczna    11-700 Mrągowo
Powiatowy Szpital im. Michała Kajki    11-700 Mrągowo
   Telefon: (089) 741-94-02
Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie    11-700 Mrągowo
   Telefon/fax: (089) 741-70-88
Powiatowy Urząd Pracy    11-700 Mrągowo
   Telefon: (089) 741-27-27,
   fax 741-28-50
Mrągowskie Centrum Kształcenia    11-700 Mrągowo
   Telefon: (089) 741-30-92
Samodzielny Zespół
Ekonomiczno - Administracyjny Placówek Oświatowych
   11-700 Mrągowo
   Telefon: (089) 741-27-12