Jednostki Organizacyjne Powiatu

NAZWA    ADRES
Zespół Szkół Zawodowych

   Strona www:
http://www.zsz-mragowo.prv.pl (w budowie)

   ul. Mrongowiusza 65
   11-700 Mrągowo
   Telefon: (089) 741 31 95
   e-mail: zszmragowo@op.pl
I Liceum Ogólnokształcące
im. Obrońców Westerplatte

Strona www:
http://www.lo1mragowo.neostrada.pl

   ul. Piotra Sobczyńskiego 1A
   11-700 Mrągowo
   Tfx: (089) 741 24 20
   e-mail: mraglo@wp.pl
Zespół Oświatowo-Sportowy „BAZA”    ul. Nadbrzeżna 4
   11-700 Mrągowo
   Telefon: (089) 741 77 76
   e-mail: bazamragowo@poczta.onet.pl
Zespół Szkół Nr 2
im. Władysława Jagiełły

Strona www:
http://www.zs2mragowo.prv.pl

   ul. Mrongowiusza 13B
   11-700 Mrągowo
   Telefon: (089) 741 28 82,
    741-24-61
   e-mail: zs2@post.pl
Zespół Szkół Specjalnych    ul. Królewiecka 38
   11-700 Mrągowo
   Telefon: (089) 741 20 24
Zespół Szkół Zawodowych    ul. Długa 17
   11-706 Rybno
   Tfx: (089) 742 73 26
Dom Dziecka

Strona www:
http://republika.pl/ddzmragowo/

   ul. Wileńska 35/37
   11-700 Mrągowo
   Telefon: (089) 741 24 22,
   fax (089) 741 30 53
   e-mail: domdziecka@wp.pl
Rodzinny Dom Dziecka    ul. Jesionowa 3
   11-710 Piecki
Dom Pomocy Społecznej
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych
   ul. Młodkowskiego 19
   11-700 Mrągowo
   Telefon: (089) 741 26 06
   e-mail: dps14@wp.pl
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna    ul. Warszawska 53
   11-700 Mrągowo
   Telefon: (089) 741 29 63
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie    ul. Młodkowskiego 19
   11-700 Mrągowo
   Telefon: (089) 741 86 70
Powiatowy Szpital im. Michała Kajki    ul. Wolności 12
   11-700 Mrągowo
   Telefon: (089) 741 94 02
Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie    ul. Lubelska 5
   11-700 Mrągowo
   Telefon/fax: (089) 741 70 88
   e-mail: pzdmragowo@op.pl
Powiatowy Urząd Pracy

Biuletyn Informacji Publicznej
http://pup.mragowo.ibip.pl/public/

   ul. Warszawska 53
   11-700 Mrągowo
   Telefon: (089) 741 27 27,
   fax (089) 741 28 50
   e-mail: olmr@praca.gov.pl
Mrągowskie Centrum Kształcenia    ul. Mragowiusza 65
   11-700 Mrągowo
   Telefon: (089) 741 30 92
   e-mail: mck_mragowo@wp.pl
Samodzielny Zespół
Ekonomiczno - Administracyjny Placówek Oświatowych
   ul. Mragowiusza 65
   11-700 Mrągowo
   Telefon: (089) 741 27 12