Jednostki Organizacyjne Powiatu

Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie

Dane adresowe:
     ul. Mrongowiusza 65
     11-700 Mrągowo
     Tel: +48 089 7413195
     E-mail: zszmragowo@op.pl

     Strona www: http://www.zsz-mragowo.prv.pl

Funkcje:
     Dyrektor: Paweł Długoborski


I Liceum Ogólnokształcące im. Obrońców Westerplatte w Mrągowie

Dane adresowe:
     ul. Piotra Sobczyńskiego 1 A 
     11-700 Mrągowo
     Tlf: +48 089 7412420
     E-mail: mraglo@wp.pl

     Strona www: http://www.lo1mragowo.neostrada.pl

Funkcje:
     Dyrektor: Sławomir Rudnicki
     E-mail:mraglo@wp.pl


Zespół Oświatowo - Sportowy „Baza” w Mrągowie

Dane adresowe:
     ul.Nadbrzeżna 4
     11-700 Mrągowo
     Tel: +48 089 7417776
     E-mail: bazamragowo@poczta.onet.pl
Funkcje:
     Dyrektor: Anna Onisiewicz


Zespół Szkół Nr 2 im. Władysława Jagiełły w Mrągowie

Dane adresowe:
     ul. Mrongowiusza 13 B
     11-700 Mrągowo
     Tel: +48 089 7412882
     E-mail: zs2@post.pl
Funkcje:
     Dyrektor: Agnieszka Pytel


Zespół Szkół Specjalnych w Mrągowie

Dane adresowe:
     ul. Mrongowiusza 13C
     11-700 Mrągowo
     Tel: +48 089 7412024
Funkcje:
     Dyrektor: Anna Gromańska


Zespół Szkół Rolniczych w Mrągowie

Dane adresowe:
     ul. Olsztyńska 16
     11-700 Mrągowo
     Tel: +48 089 7413281 lub 7417705
Funkcje:
     Dyrektor: Leokadia Ludorf


Zespół Szkół Zawodowych w Rybnie

Dane adresowe:
     ul. Długa 17
     11-706 Rybno
     Tfx: +48 089 7427326
Funkcje:
     Dyrektor: Małgorzata Cienka


Mrągowskie Centrum Kształcenia w Mrągowie

Dane adresowe:
     ul. Mrongowiusza 65
     11-700 Mrągowo
     Tel: +48 089 7413092
     E-mail: mck_mragowo@wp.pl
     Adres strony internetowej: http://www.mckmragowo.no-ip.org
Funkcje:
     Dyrektor: Mirosław Moczydłowski


Bursa Międzyszkolna w Mrągowie

Dane adresowe:
     ul. Mrongowiusza 65 B 
     11-700 Mrągowo
     Tlf: +48 089 7412043
     E-mail: bursa.mragowo@wp.pl

     Strona www: http://www.bursa-mragowo.webpark.pl

Funkcje:
     Dyrektor: Marzena Romanowska


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mrągowie

Dane adresowe:
     ul. Warszawska 53
     11-700 Mrągowo
     Tel: +48 089 7412963
Funkcje:
     Dyrektor: Barbara Nowińska-Zera


Samodzielny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Placówek Oświatowych w Mrągowie

Dane adresowe:
     ul. Mrongowiusza 65
     11-700 Mrągowo
     Tel: +48 089 7412712
Funkcje:
     Kierownik: Irena Wroniewicz


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie

Dane adresowe:

    ul. Warszawska 53
    11-700 Mrągowo
    Tel: +48 089 741 04 93
     E-mail: pcpr@powiat.mragowo.pl

Funkcje:
     Dyrektor: p.o. Dyrektora Iwona Michalczyk


Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych

Dane adresowe:
     ul. Młodkowskiego 19
     11-700 Mrągowo
     Tel: +48 089 7412606
     E-mail: dps14@wp.pl
Funkcje:
     Dyrektor: Jolanta Iwanicka


Powiatowy Szpital im. Michała Kajki w Mrągowie

Dane adresowe:
     ul. Wolności 12
     11-700 Mrągowo
     Tel: +48 089 7419402 lub 7412127
Funkcje:
     Dyrektor: Halina Sarul


Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie

Dane adresowe:
     ul. Nowogródzka 1
     11-700 Mrągowo
     Tel. +48 089 7419580
     Tel. +48 089 7419590
Funkcje:
     Dyrektor: p.o. Dyrektora Zdzisław Lesiński


Powiatowy Urząd Pracy

Dane adresowe:
     ul. Kopernika 1
     11-700 Mrągowo
     Tel: +48 089 7433500
     Fax: +48 089 7433501
     E-mail: olmr@praca.gov.pl
Funkcje:
     Dyrektor: Ewa Kowalska