Jednostki Organizacyjne Powiatu

Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie

Dane adresowe:
     ul. Mrongowiusza 65
     11-700 Mrągowo
     Tel: +48 089 7413195
     E-mail: zszmragowo@op.pl

     Strona www: http://www.zsz-mragowo.prv.pl

Funkcje:
     Dyrektor: Paweł Długoborski


I Liceum Ogólnokształcące im. Obrońców Westerplatte w Mrągowie

Dane adresowe:
     ul. Piotra Sobczyńskiego 1 A 
     11-700 Mrągowo
     Tlf: +48 089 7412420
     E-mail: mraglo@wp.pl

     Strona www: http://www.lo1.mragowo.pl/

Funkcje:
     Dyrektor: Sławomir Rudnicki
     E-mail:mraglo@wp.pl


Zespół Oświatowo - Sportowy „Baza” w Mrągowie

Dane adresowe:
     ul.Nadbrzeżna 4
     11-700 Mrągowo
     Tel: +48 089 7417776
     E-mail: baza.sekretariat@op.pl
      Strona www: www.zosbaza.mragowo.pl
Funkcje:
     Dyrektor: Regina Tołkowicz
     E-mail: dyrektorzos@wp.pl


Zespół Szkół Nr 2 im. Władysława Jagiełły w Mrągowie

Dane adresowe:
     ul. Mrongowiusza 13 B
     11-700 Mrągowo
     Tel: +48 089 7412882
     E-mail: zs2@post.pl
Funkcje:
     Dyrektor: Agnieszka Pytel


Zespół Szkół Specjalnych w Mrągowie

Dane adresowe:
     ul. Mrongowiusza 13C
     11-700 Mrągowo
     Tel: +48 089 7412024
Funkcje:
     Dyrektor: Anna Gromańska


Zespół Szkół Rolniczych w Mrągowie

Zespół Szkół Rolniczych w Mrągowie został zlikwidowany z dniem 31 sierpnia 2011r.


Zespół Szkół Zawodowych w Rybnie

Zespół Szkół Zawodowych w Rybnie został zlikwidowany z dniem 31 sierpnia 2011r.


Mrągowskie Centrum Kształcenia w Mrągowie

Dane adresowe:
     ul. Mrongowiusza 65
     11-700 Mrągowo
     Tel: +48 089 7413092
     E-mail: mck_mragowo@wp.pl
     Adres strony internetowej: http://www.mckmragowo.no-ip.org
Funkcje:
     Dyrektor: Mirosław Moczydłowski


Bursa Międzyszkolna w Mrągowie

Dane adresowe:
     ul. Mrongowiusza 65 B 
     11-700 Mrągowo
     Tlf: +48 089 7412043
     E-mail: bursa.mragowo@wp.pl

     Strona www: http://www.bursa.mragowo.pl

Funkcje:
     Dyrektor: Marzena Romanowska


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mrągowie

Dane adresowe:
     ul. Warszawska 53
     11-700 Mrągowo
     Tel: +48 089 7412963
Funkcje:
     Dyrektor: Barbara Nowińska-Zera


Samodzielny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Placówek Oświatowych w Mrągowie

Dane adresowe:
     ul. Mrongowiusza 65
     11-700 Mrągowo
     Tel: +48 089 7412712
Funkcje:
     Kierownik: Irena Wroniewicz


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie

Dane adresowe:

    ul. Warszawska 53
    11-700 Mrągowo
    Tel: +48 089 741 04 93
     E-mail: pcpr@powiat.mragowo.pl
     Strona www: www.pcpr.powiat.mragowo.pl

Funkcje:
     Dyrektor: Jolanta Kowalczyk


Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych

Dane adresowe:
     ul. Młodkowskiego 19
     11-700 Mrągowo
     Tel: +48 089 7412606
     E-mail: dps14@wp.pl
Funkcje:
     Dyrektor: Jolanta Iwanicka


Szpital Mrągowski im. Michała Kajki sp. z o.o.

Dane adresowe:
     ul. Wolności 12
     11-700 Mrągowo
     Tel: +48 089 7419402 lub 7412127
Funkcje:
     Prezes: Brygida Schlueter - Górska


Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie

Dane adresowe:
     ul. Nowogródzka 1
     11-700 Mrągowo
     Tel. +48 089 7419580
     Tel. +48 089 7419590
Funkcje:
     Dyrektor: Leszek Gryciuk


Powiatowy Urząd Pracy

Dane adresowe:
     ul. Kopernika 1
     11-700 Mrągowo
     Tel: +48 089 7433500
     Fax: +48 089 7433501
     E-mail: sekretariat@pupmragowo.pl
Funkcje:
     Dyrektor: Ewa Kowalska