Jednostki Organizacyjne Powiatu

Wykaz jednostek organizacyjnych wchodzących w skład Powiatu Mrągowskiego:

 

Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie

ul. Mrongowiusza 65
11-700 Mrągowo
Tel: +48 89 741 31 95
E-mail: zszmragowo@op.pl
Strona www: http://zszmragowo.pl/

Dyrektor:  Paweł Długoborski

 

I Liceum Ogólnokształcące im. Obrońców Westerplatte w Mrągowie

ul. Piotra Sobczyńskiego 1 A
11-700 Mrągowo
Tlf: +48 89 741 24 20
E-mail: mraglo@wp.pl
Strona www: http://www.lo1.mragowo.pl/

Dyrektor: Jan Parda

 

Zespół Oświatowo - Sportowy „Baza” w Mrągowie

ul.Nadbrzeżna 4
11-700 Mrągowo
Tel: +48 89 741 77 76
E-mail: baza.sekretariat@op.pl
Strona www: www.zosbaza.mragowo.pl

Dyrektor:  Anna Onisiewicz

 

Zespół Szkół Nr 2 im. Władysława Jagiełły w Mrągowie

ul. Mrongowiusza 13 B
11-700 Mrągowo
Tel: +48 89 741 28 82
E-mail: zs2@post.pl
Strona www: http://mragowo.edu.pl/

Dyrektor:  Agnieszka Pytel

 

Zespół Szkół Specjalnych w Mrągowie

ul. Mrongowiusza 13C
11-700 Mrągowo
Tel: +48 89 741 20 24
Strona www: http://zssmragowo.edu.pl/

Dyrektor: Anna Gromańska

 

Mrągowskie Centrum Kształcenia w Mrągowie

ul. Mrongowiusza 65
11-700 Mrągowo
Tel: +48 89 741 30 92
E-mail: mck_mragowo@wp.pl
Adres strony internetowej: http://mckmragowo.pl/

Dyrektor: Mirosław Moczydłowski

 

Bursa Międzyszkolna w Mrągowie

ul. Mrongowiusza 65 B 
11-700 Mrągowo
Tlf: +48 89 741 20 43
E-mail: bursa.mragowo@wp.pl    
Strona www: http://bursa-mragowo.pl/

Dyrektor: Marzena Romanowska

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mrągowie

ul. Warszawska 53
11-700 Mrągowo
Tel: +48 89 741 29 63

Dyrektor: Barbara Nowińska-Zera

 

Samodzielny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny  Placówek Oświatowych w Mrągowie

ul. Mrongowiusza 65
11-700 Mrągowo
Tel: +48 89 741 27 12

Dyrektor: Irena Wroniewicz

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie

ul. Warszawska 53
11-700 Mrągowo
Tel: +48 89 741 04 93
E-mail: pcpr@powiat.mragowo.pl
Strona www: www.pcpr.powiat.mragowo.pl

Dyrektor:  Jolanta Kowalczyk

 

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych

ul. Młodkowskiego 19
11-700 Mrągowo
Tel: +48 89 741 26 06
E-mail: dps14@wp.pl

Dyrektor: Jolanta Iwanicka

 

Szpital Mrągowski im. Michała Kajki sp. z o.o.

ul. Wolności 12
11-700 Mrągowo
Tel: +48 89 741 94 02 lub 741 21 27
Strona www: www.szpital-mragowo.pl/

Prezes: Brygida Schlueter - Górska

 

Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie

ul. Nowogródzka 1
11-700 Mrągowo
Tel. +48 89 741 95 80
Tel. +48 89 741 95 90

Dyrektor: p.o. Zdzisław Lesiński

 

Powiatowy Urząd Pracy

ul. Kopernika 1
11-700 Mrągowo
Tel: +48 89 743 35 00
Fax: +48 89 743 35 01
E-mail: sekretariat@pupmragowo.pl
Strona www: https://www.pupmragowo.pl/

Dyrektor: Ewa Kowalska