Zamówienia publiczne - ogłoszenia archiwalne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 Euro

2020-02-13

W związku z prowadzonym, w trybie art.4 ust.8 ustawy z dn. 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz.1843 z późn. zm.) i wewnętrznymi uregulowaniami Zamawiającego, postępowaniem p.n. :

  1. odnowienie rocznej usługi wsparcia dla urządzenia FortiGate-200E UTM: 1 year 24x7 FortiGuard plus Application Control, IPS, AV, Web Filtering, Antispam Services,
  2. odnowienie rocznej usługi FortiCloud Management, Analysis and 1 Year Log Retention.

Starostwo Powiatowe w Mrągowie zaprasza do złożenia oferty cenowej

Czytaj więcej o: Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 Euro

Zapytanie ofertowe z dnia 17.02.2020r. dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 Euro

2020-02-17

„Inwentaryzacja terenów, na których występują masowe ruchy ziemi jak również zagrożonych tymi ruchami oraz opracowanie rejestru terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi i terenów, na których występują te ruchy dla obszaru gminy Miasto Mrągowo"

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe z dnia 17.02.2020r. dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 Euro

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 Euro

2020-01-21

W związku z prowadzonym na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dn. 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz.1843 z późn. zm.) postępowaniem p.n. :

„Dostawa przedłużenia licencji na oprogramowanie antywirusowe ESET Endpoint AntiVirus oraz licencji na oprogramowanie AVG AntiVirus Business Edition na okres 1 roku"

Czytaj więcej o: Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 Euro

Zaproszenie do składania ofert cenowych na tablice rejestracyjne

2019-11-22

Powiat Mrągowski: Zakup energii elektrycznej na rok 2020 dla Powiatu Mrągowskiego i Szpitala Mrągowskiego Sp. z o.o.

2019-11-15

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej : Nie

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Czytaj więcej o: Powiat Mrągowski: Zakup energii elektrycznej na rok 2020 dla Powiatu Mrągowskiego i Szpitala Mrągowskiego Sp. z o.o.

Powiat Mrągowski: Zakup energii elektrycznej na rok 2020 dla Powiatu Mrągowskiego i Szpitala Mrągowskiego Sp. z o.o.

2019-11-07

Ogłoszenie nr 619995-N-2019 z dnia 2019-11-07 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

 

Czytaj więcej o: Powiat Mrągowski: Zakup energii elektrycznej na rok 2020 dla Powiatu Mrągowskiego i Szpitala Mrągowskiego Sp. z o.o.

ZAPYTANIE CENOWE dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 Euro

2019-10-08

ZAPYTANIE CENOWE
dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 Euro

W związku z prowadzonym na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dn. 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018r. poz.1986 z późn. zm.) postępowaniem p.n. : „Dostawa sprzętu komputerowego poleasingowego wraz z oprogramowaniem"

Czytaj więcej o: ZAPYTANIE CENOWE dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 Euro

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 Euro

2019-04-19

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Data utworzenia:2015-06-09
Data publikacji:2015-06-09
Wytwarzający/Odpowiadający:Administrator
Publikujący:Magdalena Żebrowska
Liczba odwiedzin:10105

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2020-01-21 08:11:04Magdalena ŻebrowskaEdycja elementuZamówienia publiczne - ogłoszenia archiwalne