Archiwalne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zapytanie ofertowe na określenie wartości nieruchomości

2018-07-27

Świadczenie usług doradczych obejmujących pełnienie funkcji Inżyniera Projektu oraz przygotowania dokumentacji przetargowej w trakcie realizacji projektu

2018-07-26

Ogłoszenie nr 595323-N-2018 z dnia 2018-07-26 r.

Powiat Mrągowski: Świadczenie usług doradczych obejmujących pełnienie funkcji Inżyniera Projektu oraz przygotowania dokumentacji przetargowej w trakcie realizacji projektu pt. „Uruchomienie e-usług oraz informatyzacja Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Mrągowie" dla zadania realizowanego w ramach RPO WiM 2014-2020 działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych.

Czytaj więcej o: Świadczenie usług doradczych obejmujących pełnienie funkcji Inżyniera Projektu oraz przygotowania dokumentacji przetargowej w trakcie realizacji projektu

Dostawa i wdrożenie systemu usprawniającego obsługę klientów w Starostwie Powiatowym w Mrągowie

2018-07-02

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

2018-04-27

Mrągowo, 27 kwietnia 2018 roku

Znak pisma : ZP.272.5.17.2017.DK

 

ZAWIADOMIENIE  O  UNIEWAŻNIENIU  POSTĘPOWANIA

Powiat Mrągowski działający jako Podmiot Publiczny w postępowaniu pn.: „Powiatowy Program Rozwoju Infrastruktury Obiektów Powiatu Mrągowskiego, realizowany poprzez uzyskanie efektywności energetycznej, ekonomicznej i organizacyjnej wraz z przeprowadzeniem niezbędnych inwestycji gwarantujących wieloletnie prawidłowe funkcjonowanie infrastruktury” działając zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zmian.) –  dalej „p.z.p.” zawiadamia o unieważnieniu na podstawie  art. 93 ust. 1d p.z.p. w zw. z pkt 2.9 Rozdziału II Ogłoszenia o zamówienia, postępowania prowadzonegopn.: „Powiatowy Program Rozwoju Infrastruktury Obiektów Powiatu Mrągowskiego, realizowany poprzez uzyskanie efektywności energetycznej, ekonomicznej i organizacyjnej wraz z przeprowadzeniem niezbędnych inwestycji gwarantujących wieloletnie prawidłowe funkcjonowanie infrastruktury”. „Ogłoszenie o zamówieniu” zostało opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej  Dz.U./S S175 pod numerem 357725-2017-PL dnia 13.09.2017r.

Czytaj więcej o: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Powiat Mrągowski: Świadczenie usług doradczych

2018-04-17

Ogłoszenie nr 546439-N-2018 z dnia 2018-04-17

Powiat Mrągowski: Świadczenie usług doradczych obejmujących pełnienie funkcji Inżyniera Projektu oraz przygotowania dokumentacji przetargowej w trakcie realizacji projektu pt. „Uruchomienie e-usług oraz informatyzacja Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Mrągowie” dla zadania realizowanego w ramach RPO WiM 2014-2020 działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Czytaj więcej o: Powiat Mrągowski: Świadczenie usług doradczych

Zapytanie ofertowe

2018-04-04

Mrągowo dnia 04.04.2018r.

Nasz znak: ROŚ.5520.1.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

Starostwo Powiatowe w Mrągowie działając w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm., zaprasza do złożenia ofert na następujące zadanie:
Usuwanie i przechowywanie w 2018r. statku lub innego obiektu pływającego z obszaru wodnego następujących jezior: Tałty, Tałtowisko, Mikołajskie, Bełdany, Śniardwy ( położonych w granicach Powiatu Mrągowskiego), w przypadkach i na zasadach określonych zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011r., o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych".

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Data utworzenia:2015-06-09
Data publikacji:2015-06-09
Wytwarzający/Odpowiadający:Administrator
Publikujący:Magdalena Żebrowska
Liczba odwiedzin:4637