Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Sobota, 2024-07-13 ( Imieniny: Danieli, Irwina)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - Budżet Powiatu na rok 2023

Budżet Powiatu na rok 2023

PROJEKTY

Uchwała nr 231/1681/2022 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 15.11.2022 r. w sprawie: projektu budżetu powiatu na 2023 rok. 

Uchwała nr 231/1680/2022 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 15.11.2022 r.  w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Mrągowie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mrągowskiego na lata 2023- 2030.

Budżet Powiatu Mrągowskiego na 2023 rok

Uchwała nr LXV/297/2022 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 21.12.2022 r. w sprawie: uchwalenia budżetu powiatu mrągowskiego na 2023 rok. 

Uchwała nr LXVII/307/2023 Rady Powiatu w Mrągowie z dn. 23.01.2023r. w sprawie: zmian budżetu powiatu mrągowskiego na 2023 rok. 

Uchwała nr LXVIII/311/2023 Rady Powiatu w Mrągowie z dn. 09.02.2023r. w sprawie: zmian budżetu powiatu mrągowskiego na 2023 rok. 

Uchwała nr LXIX/315/2023 Rady Powiatu w Mrągowie z dn. 15.03.2023r. w sprawie: zmian budżetu powiatu mrągowskiego na 2023 rok. 

Uchwała nr LXX/321/2023 Rady Powiatu w Mrągowie z dn. 27.04.2023r. w sprawie: zmian budżetu powiatu mrągowskiego na 2023 rok

Uchwała nr LXXI/330/2023 Rady Powiatu w Mrągowie z dn. 22 maja 2023r. w sprawie: zmian budżetu powiatu mrągowskiego na 2023 rok

Uchwała nr LXXII/338/2023 Rady Powiatu w Mrągowie z dn. 21 czerwca 2023r. w sprawie: zmian budżetu powiatu mrągowskiego na 2023 rok

Uchwała nr LXXIII/346/2023 Rady Powiatu w Mrągowie z dn. 30 czerwca 2023r. w sprawie: zmian budżetu powiatu mrągowskiego na 2023 rok

Uchwała nr LXXIV/350/2023 Rady Powiatu w Mrągowie z dn. 12 lipca 2023r. w sprawie: zmian budżetu powiatu mrągowskiego na 2023 rok

Uchwała nr LXXV/352/2023 Rady Powiatu w Mrągowie z dn. 30 sierpnia 2023r. w sprawie: zmian budżetu powiatu mrągowskiego na 2023 rok

Uchwała nr LXXVI/361/2023 Rady Powiatu w Mrągowie z dn. 6 września 2023r. w sprawie: zmian budżetu powiatu mrągowskiego na 2023 rok

Uchwała nr LXXVII/364/2023 Rady Powiatu w Mrągowie z dn. 22 września 2023r. w sprawie: zmian budżetu powiatu mrągowskiego na 2023 rok

 Uchwała nr LXXVIII/369/2023 Rady Powiatu w Mrągowie z dn. 26 października 2023r. w sprawie: zmian budżetu powiatu mrągowskiego na 2023 rok

Uchwała nr LXXIX/374/2023 Rady Powiatu w Mrągowie z dn. 29 listopada 2023r. w sprawie: zmian budżetu powiatu mrągowskiego na 2023 rok

Uchwała nr LXXX/384/2023 Rady Powiatu w Mrągowie z dn. 19 grudnia 2023r. w sprawie: zmian budżetu powiatu mrągowskiego na 2023 rok

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Mrągowskiego

Uchwała nr LXV/296/2022 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 21.12.2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mrągowskiego na lata 2023 - 2030

Uchwała nr LXVII/306/2023 Rady Powiatu w Mrągowie z dn. 23.01.2023r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mrągowskiego na lata 2023 - 2030

Uchwała nr LXVIII/310/2023 Rady Powiatu w Mrągowie z dn. 09.02.2023r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mrągowskiego na lata 2023 - 2030

Uchwała nr LXIX/314/2023 Rady Powiatu w Mrągowie z dn. 15.03.2023r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mrągowskiego na lata 2023 - 2030

Uchwała nr LXX/320/2023 Rady Powiatu w Mrągowie z dn. 27.04.2023r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mrągowskiego na lata 2023 – 2030

Uchwała nr LXXI/329/2023 Rady Powiatu w Mrągowie z dn. 22 maja 2023r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mrągowskiego na lata 2023 – 2030

Uchwała nr LXXII/337/2023 Rady Powiatu w Mrągowie z dn. 21 czerwca 2023r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mrągowskiego na lata 2023 – 2030

Uchwała nr LXXIII/345/2023 Rady Powiatu w Mrągowie z dn. 30 czerwca 2023r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mrągowskiego na lata 2023 – 2030

Uchwała nr LXXIV/349/2023 Rady Powiatu w Mrągowie z dn. 12 lipca 2023r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mrągowskiego na lata 2023 – 2030

Uchwała nr LXXV/351/2023 Rady Powiatu w Mrągowie z dn. 30 sierpnia 2023r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mrągowskiego na lata 2023 – 2030

Uchwała nr LXXVI/360/2023 Rady Powiatu w Mrągowie z dn. 6 września 2023r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mrągowskiego na lata 2023 – 2030

Uchwała nr LXXVII/363/2023 Rady Powiatu w Mrągowie z dn. 22 września 2023r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mrągowskiego na lata 2023 – 2030

Uchwała nr LXXVIII/368/2023 Rady Powiatu w Mrągowie z dn. 26 października 2023r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mrągowskiego na lata 2023 – 2030

Uchwała nr LXXIX/373/2023 Rady Powiatu w Mrągowie z dn. 29 listopada 2023r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mrągowskiego na lata 2023 – 2030

Uchwała nr LXXX/383/2023 Rady Powiatu w Mrągowie z dn. 19 grudnia 2023r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mrągowskiego na lata 2023 – 2030

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w wersji elektronicznej

Ikona pliku w formacie pdf.Uchwała nr RIO.IV-0120-366/2022 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE z dnia 2 grudnia 2022 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Mrągowie projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mrągowskiego na lata 2023 - 2030 (PDF, 965 KB)

Ikona pliku w formacie pdf.Uchwała nr RIO.IV-0120-367/2022 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE z dnia 2 grudnia 2022 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Mrągowie projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w tym projekcie  (PDF, 1 305 KB)

Ikona pliku w formacie pdf.Uchwała nr RIO.IV-0120-22/2023 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE z dnia 12 stycznia 2023 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Mrągowskiego na podstawie przyjętej przez jednostkę samorządu terytorialnego Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 - 2030 oraz o możliwości sfinansowania planowanego deficytu w 2023 r. przedstawionego w uchwale budżetowej na 2023 r. (PDF, 2 215 KB)

Ikona pliku w formacie pdf.Uchwała nr RIO.IV-0120-83/2024 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE z dnia 4 kwietnia 2024 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Mrągowie sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Mrągowskiego za rok 2023. (PDF, 2 205 KB)

Ikona pliku w formacie pdf.Uchwała nr RIO.IV-0120-157/2024 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE z dnia 5 czerwca 2024 roku w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Mrągowie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Mrągowie za 2023 rok. (PDF, 1 993 KB)

Sprawozdania w wersji elektronicznej

Ikona pliku w formacie pdf.Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Ikona pliku w formacie pdf.Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2023

Ikona pliku w formacie pdf.Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku

Ikona pliku w formacie pdf.Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 marca roku 2023

Ikona pliku w formacie pdf.Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 marca roku 2023

Ikona pliku w formacie pdf.Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych od początku roku 2023 do końca 1 kwartału roku 2023

 

Ikona pliku w formacie pdf.Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH wg stanu na koniec II kwartału 2023r.

Ikona pliku w formacie pdf.Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2023

Ikona pliku w formacie pdf.Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku

Ikona pliku w formacie pdf.Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2023

Ikona pliku w formacie pdf.Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2023

Ikona pliku w formacie pdf.Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych od początku roku 2023 do końca 2 kwartału roku 2023

 

Ikona pliku w formacie pdf.Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH wg stanu na koniec III kwartału 2023r.

Ikona pliku w formacie pdf.Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2023

Ikona pliku w formacie pdf.Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku

Ikona pliku w formacie pdf.Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września roku 2023

Ikona pliku w formacie pdf.Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września roku 2023

Ikona pliku w formacie pdf.Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych od początku roku 2023 do końca 3 kwartału roku 2023

 

Ikona pliku w formacie pdf. Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku

Ikona pliku w formacie pdf. Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku

Ikona pliku w formacie pdf. Rb-50D SPRAWOZDANIE O DOTACJACH ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH okres sprawozdawczy: IV kwartału roku 2023

Ikona pliku w formacie pdf. Rb-50W SPRAWOZDANIE O WYDATKACH ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH okres sprawozdawczy: IV kwartału roku 2023

Ikona pliku w formacie pdf. Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023

Ikona pliku w formacie pdf. Rb-27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochodów ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH  od początku roku do końca IV kwartału roku 2023

Ikona pliku w formacie pdf. Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023

Ikona pliku w formacie pdf. Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych od początku roku 2023 do końca 4 kwartału roku 2023

Ikona pliku w formacie pdf. Rb-NDS sprawozdanie O NADWYŻCE / DEFICYCIE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023

Ikona pliku w formacie pdf. Rb-ST sprawozdanie O stanie środków na rahunkach bankowych JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO na koniec 2023r.

Ikona pliku w formacie pdf. Rb-UZ ROCZNE sprawozdanie UZUPEŁNIAJĄCE O stanie ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH wg stanu na koniec 2023 roku

 

Ikona pliku w formacie pdf. Bilans jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023 r.

Ikona pliku w formacie pdf. Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2023 r.

Ikona pliku w formacie pdf. Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2023 r.

Ikona pliku w formacie pdf. Wyciąg z danych zawartych w załączniku „Informacja dodatkowa”.

Ikona pliku w formacie pdf. Informacja dodatkowa – okres objęty sprawozdaniem: 01.01.2023 r. -31.12.2023 r.

 

Ikona pliku w formacie pdf. Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego

 
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu mrągowskiego za 2023 rok

Ikona pliku pdfUchwała nr 303/2408/2024 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 27 marca 2024r. wraz z załącznikami (PDF, 8443 KB)

Sprawozdanie finansowe powiatu mrągowskiego za 2023 rok

Ikona pliku pdfBilans (PDF, 173 KB)

Ikona pliku pdfInformacja dodatkowa (PDF, 434 KB)

Ikona pliku pdfRachunek zysków i strat jednostki (PDF, 152 KB)

Ikona pliku pdfWyciąg z danych zawartych w załączniku Informacja dodatkowa (PDF, 216 KB)

Ikona pliku pdfZestawienie zmian w funduszu jednostki (PDF, 138 KB)

 
Korekty

Ikona pliku w formacie pdf. Korekta sprawozdania za 2023 rok Rb-28S

Ikona pliku w formacie pdf. Korekta sprawozdania za 2023 rok Rb-N

Ikona pliku w formacie pdf. Korekta sprawozdania za 2023 rok INFORMACJA DODATKOWA

 

Roczna informacja Zarządu Powiatu w Mrągowie wynikająca z art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

ikonka pdfInformacja (PDF, 482 KB)   ikonka pdfInformacja (DOCX, 46 KB)

 

Autor: Ewelina Blecharska

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-11-21 10:41przez: Ewelina Blecharska
Opublikowano:2022-11-21 10:06przez: Michał Ciesieński
Zmodyfikowano:2024-06-06 09:52przez: Grzegorz Cendrowski
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:1738

Rejestr zmian

 • [2024-06-06 09:52:09]Grzegorz Cendrowskiedycja elementu
 • [2024-06-03 08:14:36]Grzegorz Cendrowskiedycja elementu
 • [2024-05-08 11:48:05]Grzegorz Cendrowskiedycja elementu
 • [2024-05-08 11:34:59]Grzegorz Cendrowskiedycja elementu
 • [2024-04-19 07:54:00]Grzegorz Cendrowskiedycja elementu
 • [2024-04-19 07:53:24]Grzegorz Cendrowskiedycja elementu
 • [2024-04-16 15:26:00]Grzegorz Cendrowskiedycja elementu
 • [2024-04-05 14:41:34]Grzegorz CendrowskiUchwała nr RIO.IV-0120-83/2024
 • [2024-04-03 12:39:44]Grzegorz Cendrowskiedycja elementu
 • [2024-04-02 15:21:07]Grzegorz Cendrowskiedycja elementu
 • [2024-03-25 15:45:15]Grzegorz Cendrowskiedycja elementu
 • [2024-01-09 10:21:31]Grzegorz CendrowskiUchwała nr LXXX/383/2023
 • [2024-01-09 10:18:26]Grzegorz CendrowskiUchwała nr LXXX/384/2023
 • [2023-12-11 15:02:05]Grzegorz CendrowskiUchwała nr LXXIX/373/2023
 • [2023-12-11 15:00:10]Grzegorz CendrowskiUchwała nr LXXIX/374/2023
 • [2023-11-23 15:30:49]Grzegorz CendrowskiUchwała nr LXXVIII/368/2023
 • [2023-11-23 15:28:42]Grzegorz Cendrowski Uchwała nr LXXVIII/369/2023
 • [2023-10-31 14:03:17]Grzegorz CendrowskiSprawozdania za III kwartał 2023
 • [2023-10-13 15:06:17]Grzegorz CendrowskiUchwała nr LXXVII/364/2023
 • [2023-10-13 13:28:35]Grzegorz CendrowskiUchwała nr LXXVII/363/2023
 • [2023-10-13 10:54:36]Grzegorz CendrowskiUchwała nr LXXVI/360/2023
 • [2023-09-25 08:33:48]Grzegorz Cendrowskiedycja elementu
 • [2023-09-15 11:48:29]Grzegorz CendrowskiLXXV/352/2023
 • [2023-09-15 10:24:31]Grzegorz CendrowskiLXXV/351/2023
 • [2023-07-26 15:12:51]Grzegorz CendrowskiSprawozdania za II kwartał 2023
 • [2023-07-24 12:31:27]Grzegorz CendrowskiUchwała nr LXXIV/350/2023 Rady Powiatu w Mrągowie z dn. 12 lipca 2023r.
 • [2023-07-24 11:22:54]Grzegorz CendrowskiUchwała nr LXXIV/349/2023 Rady Powiatu w Mrągowie z dn. 12 lipca 2023r.
 • [2023-07-10 12:39:34]Grzegorz CendrowskiUchwała nr LXXIII/346/2023 oraz Uchwała nr LXXIII/345/2023
 • [2023-07-06 12:54:37]Grzegorz CendrowskiUchwała nr LXXII/338/2023, Uchwała nr LXXII/337/2023
 • [2023-05-26 13:57:10]Grzegorz CendrowskiBudżet Powiatu: Uchwała nr LXXI/330/2023
 • [2023-05-26 12:03:10]Grzegorz CendrowskiPrognoza Finansowa: Uchwała nr LXXI/329/2023
 • [2023-05-24 08:48:36]Grzegorz CendrowskiUchwała nr LXX/320/2023
 • [2023-05-24 08:21:51]Grzegorz CendrowskiUchwała nr LXX/321/2023
 • [2023-03-24 12:29:45]Michał CiesieńskiPublikacja Uchwał 314-315 Rady Powiatu w Mrągowie
 • [2023-01-13 08:32:43]Michał CiesieńskiPublikacja RIO.IV-0120-22/2023
 • [2022-12-22 14:16:05]Michał CiesieńskiPublikacja Uchwał Rady Powiatu : budżetowej na 2023 r. i WPF 2023-2030
 • [2022-12-05 11:26:39]Michał CiesieńskiPublikacja: RIO.IV-0120-366/2022 ; RIO.IV-0120-367/2022
 • [2022-11-21 11:54:24]Michał CiesieńskiPublikacja projektów uchwał: budżetowej na 2023 r. i WPF 2023-2030

Banery/Logo