Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Środa, 2024-07-17 ( Imieniny: Aleksego, Bogdana)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - Uchwała nr LXXII/337/2023 Rady Powiatu w Mrągowie z dn. 21 czerwca 2023r.

Uchwała nr LXXII/337/2023 Rady Powiatu w Mrągowie z dn. 21 czerwca 2023r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mrągowskiego na lata 2023 – 2030

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 83) w zw. z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.),

Rada Powiatu w Mrągowie uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Rady Powiatu w Mrągowie nr LXV/296/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mrągowskiego na lata 2023–2030, ze zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Mrągowskiego na lata 2023-2030 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2026 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mrągowie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Przewodniczący Rady Powiatu
Roman Rapkowski

 


Objaśnienia

do Uchwały Nr LXXII/337/2023
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 21 czerwca 2023 r.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Mrągowskiego na lata 2023-2030, dokonuje się następujących zmian w załączniku Nr 1:

- dochody budżetu powiatu na 2023 r. ustala się w kwocie 82 320 572,06 zł,
- wydatki budżetu powiatu na 2023 r. ustala się w kwocie 84 854 350,57 zł,
- przychody budżetu wynoszą 4 333 778,51 zł,
- rozchody budżetu wynoszą 1 800 000,00 zł.

Deficyt budżetu wynosi 2 533 778,51 zł.

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 - wykaz przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2023-2026, poprzez wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.:
„Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie”.

 


Uchwała w wersji elektronicznej

Ikona pliku pdfUchwała LXXII/337/2023  (PDF, 242 KB)

Ikona pliku pdfObjaśnienia (PDF, 168 KB)

Załączniki

Ikona pliku pdfZałącznik nr 1 (PDF, 2755 KB)     Ikona pliku MS EXCELZałącznik nr 1 (XLS, 214 KB)

Ikona pliku pdfZałącznik nr 2 (PDF, 763 KB)       Ikona pliku MS EXCELZałącznik nr 2 (XLS, 12 KB)

Zmienia

Uchwała nr LXV/296/2022 Rady Powiatu w Mrągowie z dn. 21 grudnia 2022r.

 

Autor: Biuro Rady

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2023-07-06 07:58przez: Biuro Rady
Opublikowano:2023-07-06 08:30przez: Grzegorz Cendrowski
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:348

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo