Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Sobota, 2024-07-13 ( Imieniny: Danieli, Irwina)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - Budżet Powiatu na rok 2019

Budżet Powiatu na rok 2019

Projekty

Uchwała nr 187/1846/2018 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 15 listopada 2018r. w sprawie: projektu budżetu powiatu na 2019 rok.

Uchwała nr 187/1845/2018 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 15 listopada 2018r.  w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Mrągowie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mrągowskiego na lata 2019- 2030.

Uchwała

Uchwała nr IV/20/2019 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 24.01.2019r. w sprawie: uchwalenia budżetu powiatu mrągowskiego na rok 2019 

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Mrągowskiego

Uchwała nr IV/19/2019 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 24.01.2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mrągowskiego na lata 2019 - 2030

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w wersji elektronicznej

pdfUchwała nr RIO.IV-0120-302/18 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Mrągowie projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok. (PDF, 41 KB)

pdfUchwała nr RIO.IV-0120-303/18 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Mrągowie projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mrągowskiego na lata 2019-2030. (PDF, 50.7 KB)

pdfUchwała nr RIO.IV-0120-65/19 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Mrągowskiego na podstawie przyjętej przez jednostkę samorządu terytorialnego Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2030 oraz uchwały budżetowej na rok 2019. (PDF, 45.6 KB)

pdfUchwała nr RIO.IV-0120-160/20 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Mrągowie sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Mrągowskiego za rok 2019.  (PDF, 702 KB)

Sprawozdania w wersji elektronicznej

ikonka pdf Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (od początku roku do dnia 31 marca roku 2019) (PDF, 154.7 KB)

ikonka pdfRb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (od początku roku do dnia 31 marca roku 2019) (PDF, 266.1 KB)

ikonka pdfRb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych (od początku roku 2019 do końca 1 kwartału roku 2019) (PDF, 65.8 KB)

ikonka pdfRb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku (PDF, 71.9 KB)

ikonka pdfRb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego (za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2019) (PDF, 71.5 KB)

ikonka pdfRb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku (PDF, 95.3 KB)

ikonka pdf Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2019) (PDF, 158.6 KB)

ikonka pdfRb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2019) (PDF, 267.2 KB)

ikonka pdfRb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych (od początku roku 2019 do końca 2 kwartału roku 2019) (PDF, 65.5 KB)

ikonka pdfRb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku (PDF, 71.4 KB)

ikonka pdfRb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego (za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2019) (PDF, 71.3 KB)

ikonka pdfRb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku (PDF, 95.3 KB)

ikonka pdf Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (od początku roku do dnia 30 września roku 2019) (PDF, 164.6 KB)

ikonka pdfRb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (od początku roku do dnia 30 września roku 2019) (PDF, 270.7 KB)

ikonka pdfRb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych (od początku roku 2019 do końca 3 kwartału roku 2019) (PDF, 65.6 KB)

ikonka pdfRb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku (PDF, 71.6 KB)

ikonka pdfRb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego (za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2019) (PDF, 71.3 KB)

ikonka pdfRb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku (PDF, 95 KB)

ikonka pdf Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019) (PDF, 171  KB)

ikonka pdfRb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019) (PDF, 272 KB)

ikonka pdfRb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych (od początku roku 2019 do końca 4 kwartału roku 2019) (PDF, 65.6 KB)

ikonka pdfRb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku (PDF, 71.4 KB)

ikonka pdfRb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego (za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019) (PDF, 71.4 KB)

ikonka pdfRb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku (PDF, 98.9 KB)

ikonka pdfRb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec 2019 r. (PDF, 98.9 KB)

ikonka pdfRb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego (na koniec 2019r.) (PDF, 98.9 KB)

ikonka pdfRb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku - korekta (PDF, 71.5 KB)

ikonka pdfRb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku - korekta nr 2 (PDF, 71.7 KB)

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu

Uchwała nr 86/578/2020 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 05.05.2020 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu mrągowskiego za 2019 r.

Informacja

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm. ), Zarząd Powiatu w Mrągowie podaje informację obejmującą niżej wymienione dane:

 1. Wykonanie budżetu powiatu mrągowskiego za rok 2019.
  L. p Wyszczególnienie Plan po zmianach
  (31.12.2019 r.)
  Wykonanie %
  wykonania
  1 2 3 4 5
  1. Dochody 65.843.579,00 60.734.994,82 92,2
  2. Wydatki 65.096.853,00 57.771.075,18 88,7
  3. Nadwyżka/Deficyt
  + / -
  +746.726,00 +2.963.919,64 396,9
  4. Przychody 953.274,00 5.603.307,12 587,8
  5. Rozchody 1.700.000,00 1.700.000,00 100,0
 2. Kwota wykorzystanych w 2019 r. środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.
  L. p Plan Wykonanie %
  wykonania
  1 2 4 5
  1. 4.177.913,00 3.573.779,46 85,5
 3. Kwota zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2019 r.
  Na dzień 31.12.2019r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

 4. Kwoty dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2019 r.
  L. p Wyszczególnienie Kwota dotacji   %
      Plan Wykonanie  
  1 2 3 4 5
  1. Dotacje otrzymane z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego 2.339.023,00 864.308,40 36,9
  2. Dotacje udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego 180.300,00 177.692,47 98,5
 5. Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą.
  W 2019 r. nie udzielono poręczeń i gwarancji.

 6. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia.
  L.p. Nazwa (firma) lub nazwisko i imię
   1.  Agnieszka Kosek – kwota 3.560,03 zł – rozłożono na raty koszty związane z usunięciem, przechowywaniem i oszacowaniem pojazdu (decyzja FN.3222.4.2019 z dnia 02.04.2019r.)
   2.  Duda Jerzy – kwota 6.669.19 zł – umorzono zadłużenie z tytułu kosztów usunięcia, przechowywania i oszacowania pojazdu - brak majątku na podstawie decyzji FN.3160.1.2019 z dnia 13.02.2019r. Należność główna 4.297,08, odsetki 2.372,11.
   3.  Grzegorz Roszkowski – kwota 40.534,40 zł brutto – przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów – udzielono pomocy de minimis.
   4.  DGT Spółka z. o . o. ul. Skierniewicka 15/1, 01-230 Warszawa – kwota 118.757,60 zł brutto - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów – udzielono pomocy de minimis.
   5.  Urszula Pazdry – Strzemżalska – kwota 1.826,60 zł brutto - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów – udzielono pomocy de minimis.
 7. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2019 r.
  1. Wykaz osób, które otrzymały jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej w 2019 r. i stanowią pomoc de minimis.
   1. Bałdyga Michał
   2. Banach Grzegorz
   3. Bartoszewicz Karol
   4. Biernacka Anna
   5. Borowski Kacper
   6. Budny Tadeusz
   7. Bylak Bogusława
   8. Bzura Tomasz
   9. Cesarek Krzysztof
   10. Ciskowski Arkadiusz
   11. Ciszkowski Filip
   12. Fenyk Ewa
   13. Filip Tomasz
   14. Frankowski Mariusz
   15. Gąsiorowski Paweł
   16. Gigielewicz Monika
   17. Gromadzki Jacek
   18. Hamerszmidt Łukasz
   19. Jakubowski Ryszard
   20. Jamrozik Adam
   21. Jankowski Wojciech
   22. Januszko Marcela
   23. Jarka Ewa
   24. Jonak Sabina
   25. Krasowska Patrycja
   26. Kurczewski Łukasz
   27. Kuzyk Tomasz
   28. Leske Juliusz
   29. Lipińska Magdalena
   30. Łojewska Katarzyna
   31. Łoskocińska Ewa
   32. Łotysz Maciej
   33. Matulewicz Paweł
   34. Mieczaniec Monika
   35. Nikicionek Roksana
   36. Oleksiej Piotr
   37. Ozygała Paweł
   38. Pawlak Marcin
   39. Puławska Dominika
   40. Rogala Klaudia
   41. Sękiel Joanna
   42. Sojak Michał
   43. Szustakiewicz Jacek
   44. Szwarc Joanna
   45. Tomsia Natalia
   46. Trzciński Dawid
   47. Vikhrova Zhanna
   48. Wilbik Iwona
   49. Żyjewski Krzysztof
   50. Brzozowski Oskar
  2. Wykaz podmiotów, które w 2019 r. otrzymały pomoc de minimis udzieloną przez Powiatowy Urząd Pracy w Mrągowie w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
   1. "Sobieski Trade" Spółka z o.o.
   2. Euro-Trans Spółka z o.o.
   3. HLS Stalbud Konstrukcje i Urządzenia Galwaniczne Sp. z o.o.
   4. ARI TAXI ALINA SOBCZYŃSKA.
   5. HAKS S.C. Szewczyk Klaudia, Chajdzicka Małgorzata.
   6. Natur-Gastro Wojciech Chojnicki.
   7. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Specjalistyczna Sp. z o.o.
   8. Piekarnia Cukiernia Marek Szabelski.
   9. EDEN Sp. z o.o.
   10. Kancelaria Podatkowa Merkler Spółka z o.o.
   11. Lesnar-Auto Parts Arkadiusz Protasiuk.
   12. AKCES MEBEL Robert Walinowicz.
   13. Przedsiębiorstwo Konstrukcji Stalowych Fermstan Sp. z o.o.
   14. Artystyczne Ciacho Marcelina Maksymow.
   15. Usługi Ślusarsko Spawalnicze Arkadiusz Paśnikowski.
   16. Sklep Ogrodniczy "Flor-Fabo" Artur Żełobowski.
   17. Firma Usługowo-Handlowa " Bakar" Karol Szczepaniak.
   18. Magazyn s.c. Klecan, Niezgoda.
   19. REHROZ Usługi Fizjoterapeutyczne Daniel Rozberg.
   20. Jerzy Tanajewski "Budextan" Przedsiębiorstwo Budowlane.
   21. NORBUD Andrzej Sarnowski.
   22. "U Kefira" Kaczmarczyk Krzysztof.
   23. Biuro Rachunkowe Laura Mieczkowska.
   24. HBR Logistics Haber Sebastian.
   25. MASTERPOL Marcin Grajko.
   26. "Fricke Maszyny Rolnicze" Spółka z o.o.
   27. Gabinet Stomatologiczny Marcelina Malicka.
   28. Zakład Produkcji Odzieży Halina Kryńska.
   29. Civil Engineering Lachman Wojciech.
   30. "GRUPA AMAX" Spółka z o.o.
   31. Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe "Olimp" Anna Popielarz.
   32. Fundacja Alternatywnej Edukacji "ALE".
   33. Salon Fryzjerski "Kasia" Katarzyna Drężek.
  3. Wykaz podmiotów, którym w związku z zawarciem umów o zorganizowanie zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych udzielono pomocy publicznej w 2019 roku.
   L.p. Nazwa pracodawcy
   1. Urząd Miejski w Mrągowie
   2. CKiT w Mrągowie
   3. INJOBS PL. Sp. z o.o.
   4. Alkohole Świata
   5. Sklep Spożywczo-Przemysłowy Jarosław Serowik
   6. PHU „Panda"
   7. Usługi Ogólnobudowlane Z. Bognacki
   8. Zakład metalowy Wiliński
   9. Stowarzyszenie Edukator Choszczewo
   10. Usługi Fryzjerskie Ewa Stępnicka
   11. Biuro Inwestycyjno Projektowe Piecki
   12. Kancelaria Radcy Prawnego Artur Wieczorek
   13. Diel Entertainment Sp z o.o.
   14. Pizzeria Margerita
   15. Stowarzyszenie „Edukator" Szkoła Podstawowa w Kozłowie
   16. Urząd Miasta i Gminy Mikołajki
   17. Hibner Consulting
   18. Spółdzielnia Metalowiec
   19. R.P. Serwis
   20. Panoramic Oscar
   21. Wielobranżowy Zakład Usługi Remontowo Budowlane Kozak
   22. DPS w Mrągowie
   23. P.H. „Styl" s.c.
   24. Krawiectwo-Dziewiarstwo Regina Murach
   25. ZUH Zbigniew Szewczak
   26. Butik Laluna
   27. Szkoła Podstawowa nr 4
   28. Biuro Rachunkowe Super Księgowa
   29. Szkoła Podstawowa nr 1
  4. Wykaz Pracodawców, z którymi zawarto umowy o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy w 2019 r. (art. 46 ust.1 pkt. 1 i 1a Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).
   L.p. Nazwa przedsiębiorstwa Ilość utworzonych stanowisk pracy
   1. Hibner Consulting Magdalena Hibner 1
   2. LEK. WET.S.C. Maria Halina Gawrysiak, Przemysław Gawrysiak 1
   3. „ROLAND" Usługi Remontowo-Budowlane Roland Rogacki 1
   4. Folio-Technika Tomasz Krupiński 1
   5. EKO-TAXI 90 Jurowski Rafał 1
   6. Zakład Usług Remontowo-Budowlanych Wiesław Lemański 1
   7. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „OLIMP"
   Anna Popielarz
   1
   8. Wojciech Jarguz 1
   9. Auto Naprawa Sławomir Stachelek 1
   10. Firma Handlowo-Usługowa Dorota Głowacka 1
   11. Firma Usługowo-Budowlana „STAN" Stanisław Ochnik 1
   12. Usługi Transportowe Dorota Zyśk 1
   13. HMT-Materiały Ścierne S.C. 1
   14. Estetica Dorota Bartyzel-Zera 2
   15. POLCRUX-BIS Marcin Opala 4
   16. Usługi Cateringowe Piotr Słomkowski 1
   17. CARGUM Karol Wierzchnicki 1
   18. Gospodarstwo Rolne Jarosław Sulewski 1
   19. AKTIVMED Piotr Zuzia 1
   20. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „Karczewski i s-ka" 1
   21. Krawiectwo-Dziewiarstwo Regina Murach 1
   22. MONSTER GARAŻ CICHY Paweł Cichowski 1
   23. BIEŃ-BUD Michał Bieńko 1
   24. CIVIL ENGINEERING Lachman Wojciech 1
   25. Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego „BIO-STAN" Sp. z o.o. 1
   26. AWŁA S.C. Wioleta Awłasewicz Marek Awłasewicz 1
   27. PAT Patryk Wądołowski 1
   28. P.H.U. BOJAREK Michał Bojaruniec 1
   29. KOTWICA Roman Przybyłowski 1
   30. Akwedukt Inżynieria Wodna i Lądowa Adrian Sadowski 1
   31. Gościniec Molo Andrzej Wądołowski 1
   32. AMS LUPUS Arkadiusz Skarżyński 1
   33. Zakład Produkcji Odzieży Halina Kryńska 1
   34. Firma Handlowo-Usługowa „Pod Gwintem" Remigiusz Ruszewski 1
   35. DIAL ENTERTAINMENT Sp. z o.o.  1
   36. Patryk Schubert 1
   37. Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe „BUD-DREW" Jolanta Fedor  1
   38. BEST GROUPS Radosław Korowaj 1
   39. SAT SERVICE SYSTEM Rafał Zarzecki  1
   40. Żłobek „Nasze Pociechy" Agnieszka Paradowska  1
   41. P.P.U.H. „ALDA" Alicja Danielewicz 1
   42. Stolarzy Dwóch Szymon Dobrucki 1
   43. Kancelaria Podatkowa Merkler Sp. z o.o.  1
   44. Pizzeria Duo Napoli Piotr Bieńkowski  1
   45 . UNIMED J .Bielecka Sp. z o.o.  1
   46. Kawiarnia Cukiernia Lodziarnia Michał Cudo  1
   47. P.H.U. „Małgosia" Małgorzata Kuczyńska  1
   48. FASTER TYPA Spółka Jawna  1
   49. P.H.U. Patrycja Sawicka  1
  5. Wykaz Pracodawców, z którymi zawarto umowy refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy z Funduszy PFRON (art. 26e Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) w 2019 r.
   L.p. Nazwa przedsiębiorstwa Ilość utworzonych stanowisk pracy
   1. Wielobranżowy Zakład Usług Remontowo-Budowlanych Iwona Olszewska 1
   2. "FIBRO" Jacek Mierzejewski 1
  6. Wykaz Osób, z którymi zawarto umowy na podjęcie działalności gospodarczej z Funduszu PFRON (art. 26e Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych) w 2019 roku.
   L.p. Nazwa przedsiębiorstwa Ilość otrzymanych dotacji
   1. BRZOZOWSKY Centrum-Fotograficzno- Filmowe Oskar Brzozowski 1

Załączniki w formie elektronicznej

Pobierz Ikona pliku pdfdokument w formacie PDF (PDF, 223 KB) lub Ikona pliku MS WORDdokument tekstowy (DOCX, 30.7 KB)

Bilans

Ikona pliku pdfBilans jednostki budżetowej sporządzony nadzień 31.12.2019 r. (PDF, 93.1 KB)

Ikona pliku pdfRachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na nadzień 31.12.2019 r. (PDF, 128.4 KB)

Ikona pliku pdfZestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na nadzień 31.12.2019 r. (PDF, 63.6 KB)

Ikona pliku pdfWyciąg z danych zawartych w załączniku ‘Informacja dodatkowa’ sporządzony na dzień: 31.12.2019 r. (PDF, 382.1 KB)

Ikona pliku pdfInformacja dodatkowa (PDF, 660.8 KB)

Ikona pliku pdfBilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony nadzień 31.12.2019 r. (PDF, 65.2 KB)

Ikona pliku pdfBilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego: Powiat mrągowski sporządzony na dzień 31.12.2019 r. (PDF, 56.9 KB)

Ikona pliku pdfRachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na nadzień 31.12.2019 r. (PDF, 62.1 KB)

Ikona pliku pdfWyciąg z danych zawartych w załączniku ‘Informacja dodatkowa’ sporządzony na dzień: 31.12.2019 r. (PDF, 142.5 KB)

Ikona pliku pdfZestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na nadzień 31.12.2019 r. (PDF, 57.1 KB)

Autor: Wydział Finansowy/Rada Powiatu

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2018-12-04 11:05przez: Wydział Finansowy/Rada Powiatu
Opublikowano:2018-12-04 15:21przez: Magdalena Żebrowska
Zmodyfikowano:2020-07-14 12:11przez: Michał Ciesieński
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:6053

Rejestr zmian

 • [2020-07-14 12:11:29]Magdalena ŻebrowskaEdycja elementu
 • [2020-06-23 14:28:03]Magdalena ŻebrowskaEdycja elementu
 • [2020-03-17 07:35:13]Magdalena ŻebrowskaEdycja elementu
 • [2020-03-04 09:41:17]Magdalena ŻebrowskaEdycja elementu
 • [2020-02-21 12:57:01]Magdalena ŻebrowskaEdycja elementu
 • [2019-10-30 12:40:32]Magdalena ŻebrowskaEdycja elementu
 • [2019-07-23 09:21:47]Magdalena ŻebrowskaEdycja elementu
 • [2019-04-24 13:45:07]Magdalena ŻebrowskaEdycja elementu
 • [2019-03-06 12:08:03]Magdalena ŻebrowskaEdycja elementu
 • [2019-02-01 12:29:30]Magdalena ŻebrowskaEdycja elementu

Banery/Logo