Uchwała nr LV/346/2010 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 09 listopada 2010r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 listopada 2010

w sprawie zgody na wydatkowanie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na niezbędną wymianę zużytego wyposażenia Warsztatu Terapii Zajęciowej w Mrągowie i jego dodatkowe wyposażenie

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 35a ust.1 pkt 8 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2008r. Nr 14, poz. 92 z późn zm. ) i § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. Nr 63, poz.587)

Rada Powiatu w Mrągowie uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na wykorzystanie kwoty 8 877,60 zł (słownie: osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem złotych 60/100) nie przekraczającej 3% środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na pokrycie rocznych kosztów działalności warsztatu na 2010r. określonej w planie finansowym, z przeznaczeniem na niezbędną wymianę zużytego wyposażenia warsztatu i jego dodatkowe wyposażenie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wersja elektroniczna uchwały

pdfUchwała nr LV/346/2010 Powiatu w Mrągowie z dnia 09 listopada 2010r. (64,6 KB)

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Data utworzenia:2010-11-15
Data publikacji:2010-11-15
Wytwarzający/Odpowiadający:Rada Powiatu
Wprowadzający informację:Magdalena Żebrowska
Liczba odwiedzin:2366

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2010-11-15 14:10:34Magdalena ŻebrowskaUdostępnienie informacjiUchwała nr LV/346/2010 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 09 listopada 2010r.