PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w roku 2017

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 stycznia 2017

zmieszczony na stronie internetowej www.bip.powiat.mragowo.pl na podstawie art. 13a Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zmian.)

STAROSTWO POWIATOWE w Mrągowie ; ul. Królewiecka 60A; 11-700 Mrągowo

L.p. Nazwa przedmiotu zamówienia Rodzaj zamówienia
RB / D / U
Przewidywany tryb lub procedury Orientacyjna wartość zamówienia w złotych brutto  Przewidywany termin wszczęcia postępowania w 2017r. / kwartał / Uwagi 
1 2 3 4 5 6 7
1. Docieplenie, wymiana stolarki okiennej , drzwiowej wraz z elewacją budynku przy ul. Sobczyńskiego 1A w Mrągowie – ILO Mrągowo ul. Sobczyńskiego 1A RB PN 1 639 000 III kwartał Pod warunkiem otrzymania dotacji unijnych
2. Rozbudowa, remont, docieplenie budynku i wykonanie instalacji fotowoltaicznej w budynku Mrągowskiego Centrum Kształcenia przy ul. Mrongowiusza 65A w Mrągowie RB PN 1 939 441 III kwartał Pod warunkiem otrzymania dotacji unijnych
3. Dostawa druków dla Wydziału Komunikacji i Transportu D ZW 415 400 II kwartał Producent druków został wybrany i wskazany w Komunikacie Ministra Infrastruktury z dnia 18.08.2008r. ( Dz. Urz. MI z 2008r. nr 11 poz. 64)
4. Powiatowy Program Rozwoju Infrastruktury Obiektów Powiatu Mrągowskiego, realizowany poprzez uzyskanie efektywności energetycznej, ekonomicznej i organizacyjnej wraz z przeprowadzeniem niezbędnych inwestycji gwarantujących wieloletnie prawidłowe funkcjonowanie infrastruktury RB+D+U DK 109 737 000 I – II kwartał Wybór Partnera Prywatnego na podstawie Ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym do realizacji przedmiotowego Programu. Zakładany czas realizacji zamówienia 20 lat
5. Zakup energii elektrycznej na rok 2018 dla Powiatu Mrągowskiego i Szpitala Mrągowskiego Sp. z o.o. D PN 460 000 IV kwartał  

Wyjaśnienia zastosowanych skrótów :
W kolumnie 3 :
RB – Roboty budowlane
D – Dostawa
U – Usługa

W kolumnie 4 :
PN- przetarg nieograniczony ; PO – przetarg ograniczony
NzO – negocjacje z ogłoszenia ; DK – dialog konkurencyjny
NzB – negocjacje bez ogłoszenia ; ZW – zamówienie z wolnej ręki
ZoC – zapytanie o cenę ; PI – partnerstwo innowacyjne

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Data utworzenia:2017-01-27
Data publikacji:2017-01-27
Wytwarzający/Odpowiadający:Ryszard Kraszewski
Wprowadzający informację:Magdalena Żebrowska
Liczba odwiedzin:2467

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2017-01-27 10:13:48Magdalena ŻebrowskaUdostępnienie informacjiPLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w roku 2017