Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Mrągowskiego przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 października 2017
L.p. 1
Położenie nieruchomości Obręb 4, miasto Mrągowo
Numer KW

OL1M/00035136/7

OL1M/00020385/9

Nr działki,
powierzchnia

121/7 o pow. 0,1378 ha

121/12 o pow. 0,0250 ha
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

MWU-1 - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami nieuciążliwymi i usług nieuciążliwych

Opis nieruchomości

Działka zabudowana budynkiem szkoły i budynkiem gospodarczym

Działka niezabudowana
Forma zbycia nieruchomości Zbycie nieruchomości w drodze przetargu
Cena zbycia nieruchomości

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 517 250,00 zł: w tym za działkę zabudowaną nr 121/7 cena wynosi 425 000,00 zł ( art. 43 ust.1pkt 10 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.) i za działkę nr 121/12 cena wynosi 75 000,00 zł + 23%VAT tj. 17 250,00 zł, łączna cena wynosi 92 250,00 zł

Uwagi Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2016 poz. 2147 ze zm.) wynosi sześć tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Data utworzenia:2017-10-10
Data publikacji:2017-10-10
Wytwarzający/Odpowiadający:Zarząd Powiatu
Wprowadzający informację:Magdalena Żebrowska
Liczba odwiedzin:1345

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2017-10-10 10:52:12Magdalena ŻebrowskaUdostępnienie informacjiWykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Mrągowskiego przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu