Uchwała nr 154/2235/2010 Zarządu Powiatu Mrągowskiego z dnia 14 lipca 2010r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 lipca 2010

w sprawie: ustalenia kwoty dotacji na 1 ucznia dla szkoły niepublicznej na terenie powiatu mrągowskiego w roku 2010.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 200lr. Nr 142, poz. 1592 z póź. zm.), art. 90 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.) i Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2008 (Dz. U. Nr 247, poz. 1825) oraz Uchwały Nr XXXIX/256/2009 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznych o uprawnieniach szkól publicznych i niepublicznym placówkom, wpisanym do ewidencji prowadzonej przez Starostę Mrągowskiego i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania z póź. zm.

Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§1

Ustala się następujące kwoty dotacji w roku 2010 na 1 ucznia dla szkoły niepublicznej:

  • dla ucznia liceum ogólnokształcącego dla młodzieży - 4.250 zł
  • dla ucznia szkoły zawodowej dla dorosłych - 924 zł
  • dla ucznia Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego - 40.378 zł
  • dla ucznia liceum ogólnokształcącego dla dorosłych - 567 zł
  • dla ucznia liceum profilowanego - 1.487 zł

§2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Mrągowskiemu oraz osobom i podmiotom prowadzącym szkoły niepubliczne dotowane zgodnie z niniejszą uchwałą.

§3

Traci moc Uchwała Nr 102/836/2009 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 11 maja 2009 r.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do rozliczeń od 1 stycznia 2010 r.

Załączniki

pdfUchwała nr 154/2235/2010 Zarządu Powiatu Mrągowskiego z dnia 14 lipca 2010r. (112,3 KB)

Traci moc

Uchwała nr 102/836/2009 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 11 maja 2009r.

Zmieniona przez:

Uchwałę nr 11/65/2011 Zarządu Powiatu Mrągowskiego z dnia 25 stycznia 2011r.

Utraciła moc przez:

Uchwałę nr 28/163/2011 Zarządu Powiatu Mrągowskiego z dnia 13 kwietnia 2011r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Data utworzenia:2010-07-16
Data publikacji:2010-07-16
Wytwarzający/Odpowiadający:Zarząd Powiatu
Wprowadzający informację:Magdalena Żebrowska
Liczba odwiedzin:754

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2011-04-28 14:18:23Magdalena ŻebrowskaEdycja (dodanie informacji o utracie mocy)Uchwała nr 154/2235/2010 Zarządu Powiatu Mrągowskiego z dnia 14 lipca 2010r.
2011-02-01 11:39:04Magdalena ŻebrowskaEdycja (dodanie informacji o zmianie uchwały)Uchwała nr 154/2235/2010 Zarządu Powiatu Mrągowskiego z dnia 14 lipca 2010r.
2010-07-16 11:07:16Magdalena ŻebrowskaUdostępnienie informacjiUchwała nr 154/2235/2010 Zarządu Powiatu Mrągowskiego z dnia 14 lipca 2010r.