Program współpracy Powiatu Mrągows kiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2018 rok

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 listopada 2017

SPIS TREŚCI

Rozdział I - Postanowienia ogólne

Rozdział II - Cel główny i cele szczegółowe Programu

Rozdział III - Zasady Współpracy

Rozdział IV - Formy Współpracy

Rozdział V - Zakres przedmiotowy

Rozdział VI - Priorytetowe zadania publiczne

Rozdział VII - Okres realizacji Programu

Rozdział VIII - Sposób realizacji Programu

Rozdział IX - Wysokość środków planowanych na realizację Programu

Rozdział X - Sposób oceny realizacji Programu

Rozdział XI - Informacja o sposobie tworzenia Programu oraz przebiegu konsultacji

Rozdział XII - T ryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert

Rozdział XIII - Postanowienia końcowe

 

 

Wersja elektroniczna

pdfProgram współpracy Powiatu Mrągowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2018 rok (409,4 KB)

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Data utworzenia:2017-11-29
Data publikacji:2017-11-29
Wytwarzający/Odpowiadający:Rada Powiatu
Wprowadzający informację:Magdalena Żebrowska
Liczba odwiedzin:1137