Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2018

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 stycznia 2018

o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 Euro
zmieszczony na stronie internetowej www.bip.powiat.mragowo.pl na podstawie art. 13a Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zmian.)

 

STAROSTWO POWIATOWE w Mrągowie; ul. Królewiecka 60A; 11-700 Mrągowo

L.p.Nazwa przedmiotu zamówieniaRodzaj zamówienia
RB / D / U
Przewidywany tryb lub proceduryOrientacyjna wartość zamówienia w złotych brutto Przewidywany termin wszczęcia postępowania w 2018r. / kwartał /Uwagi 
1 2 3 4 5 6 7
1. POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ
W OBIEKTACH OŚWIATOWYCH POWIATU MRĄGOWSKIEGO
RB PN   I kwartał Współfinansowanie w ramach - RPO Warmia-Mazury. Oś priorytetowa:
4 Efektywność energetyczna Działanie: 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków. Poddziałanie : 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych
Cześć 1 : Docieplenie, wymiana stolarki okiennej,
drzwiowej wraz z elewacją budynku przy ul. Sobczyńskiego 1A w Mrągowie - ILO Mrągowo ul. Sobczyńskiego 1A
1 608 782
Cześć 2 : Rozbudowa, remont, docieplenie budynku i wykonanie instalacji fotowoltaicznej w budynku Mrągowskiego Centrum Kształcenia przy ul. Mrongowiusza 65A w Mrągowie 1 773 053
2. Dostawa druków dla Wydziału Komunikacji i Transportu D ZW 400 000 II kwartał Producent druków został wybrany i wskazany w Komunikacie Ministra Infrastruktury z dnia 18.08.2008r.
( Dz. Urz. Ml z 2008r. nr 11 poz. 64)
3. UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI
ZAMAWIAJĄCEGO
U PN   I kwartał  
Cześć 1:: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie ubezpieczeń majątkowych 192 300 Okres ubezpieczenia od 01.03.2018r. do 28.02.2021 r.
Cześć 2 : Ubezpieczenie pojazdów Zamawiającego w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych 128 100 3 roczne okresy ubezpieczenia
4. Uruchomienie e-usług oraz informatyzacja Powiatowego zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Mrągowie D+U PN 2 000 000 II - III kwartał  
5. Zakup energii elektrycznej na rok 2019 dla Powiatu Mrągowskiego i Szpitala Mrągowskiego Sp. z o.o. D PN 459 000 III - IV kwartał  

 

Wyjaśnienia zastosowanych skrótów:
W kolumnie 3:
RB - Roboty budowlane ; D - Dostawa ; U - Usługa
W kolumnie 4:
PN- przetarg nieograniczony; PO - przetarg ograniczony;
NzO - negocjacje z ogłoszenia DK - dialog konkurencyjny; NzB - negocjacje bez ogłoszenia ; ZW - zamówienie z wolnej ręki ZoC - zapytanie o cenę ; PI - partnerstwo innowacyjne

 

Wersja elektroniczna planu

pdfPLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w roku 2018 (45,6 KB)

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Data utworzenia:2018-01-25
Data publikacji:2018-01-25
Wytwarzający/Odpowiadający:Starosta Mrągowski - Antoni Karaś
Wprowadzający informację:Magdalena Żebrowska
Liczba odwiedzin:1671

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2018-01-25 10:16:46Magdalena ŻebrowskaUdostępnienie informacjiPlan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2018