Nadawanie placówkom niepublicznym statusu szkół publicznych

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 lipca 2009

Termin załatwienia

do 30 dni

 

Miejsce załatwienia

Wydział Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej
tel.7410195 lub 7410197

 

Adres e-mail

oswiata@powiat.mragowo.pl

 

Wymagane Dokumenty

 • Wniosek osoby prowadzącej szkołę niepubliczną,
 • Pozytywną opinię kuratora oświaty o spełnianiu przez szkołę warunków o:
  • o realizacji programów nauczania uwzględniających podstawę programową kształcenia ogólnego, w przypadku liceum profilowanego - również podstawę programową kształcenia w profilach kształcenia ogólnozawodowego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - również podstawę programową kształcenia w danym zawodzie,
  • o realizacji ustalonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów, za wyjątkiem egzaminów wstępnych,
  • o prowadzeniu dokumentacji przebiegu nauczania ustaloną dla szkół publicznych,
  • o w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - kształceniu w zawodach określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego przez właściwego ministra do spraw oświaty, albo w innych zawodach za zgodą tegoż ministra, a w przypadku liceum profilowanego - kształceniu w profilach kształcenia ogólnozawodowego określonego przez właściwego ministra do spraw oświaty,
  • o zatrudnianiu nauczycieli przedmiotów obowiązkowych posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych.

 

Opłaty

Nie pobiera się opłat.

 

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Kuratora Oświaty w Olsztynie.

 

Podstawa prawna

Art. 85 ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. z 1996 r. Nr 67, poz.329, ze zm.).

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Data utworzenia:2009-07-10
Data publikacji:2009-07-10
Wytwarzający/Odpowiadający:Marek Szmigiel
Wprowadzający informację:Magdalena Żebrowska
Liczba odwiedzin:2058

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2015-09-21 08:50:30Magdalena ŻebrowskaAktualizacja informacjiNadawanie placówkom niepublicznym statusu szkół publicznych
2009-07-10 13:24:34Magdalena ŻebrowskaUdostępnienie informacjiNadawanie placówkom niepublicznym statusu szkół publicznych