Uzyskanie wpisu szkoły lub placówki niepublicznej do ewidencji prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Mrągowie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 lipca 2009

Termin załatwienia
do 30 dni

Osoba kontaktowa
Paweł Romaniuk

Miejsce załatwienia
Wydział Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej
tel.7410195 lub 7410197

Telefon kontaktowy
89 7410195

Adres e-mail
p.romaniuk@powiat.mragowo.pl

Wymagane Dokumenty

Zgłoszenie do ewidencji powinno zawierać:

  • oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsce zamieszkania lub siedziby;
  • określenie typu szkoły lub rodzaju placówki oraz daty rozpoczęcia jej funkcjonowania, w przypadku liceum profilowanego - profilu lub profili kształcenia ogólnozawodowego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - nazw zawodów, w jakich szkoła będzie kształcić;
  • wskazanie miejsca prowadzenia szkoły lub placówki i warunków lokalowych zapewniających bezpieczne i higieniczne warunki osobom przebywającym na jej terenie, zgodnie z odrębnymi przepisami;
  • statut szkoły lub placówki;
  • dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce;
  • zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w przepisach ustawy o systemie oświaty w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności.

Opłaty
Nie pobiera się opłat.

Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Kuratora Oświaty w Olsztynie.

Uwagi
W przypadku szkoły ponadgimnazjalnej ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności, wpis do ewidencji może nastąpić, jeżeli osoba prowadząca przedstawi opinię kuratora oświaty.

Podstawa prawna
Art. 82 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. z 1996 r. Nr 67, poz 329, ze zm.).

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Data utworzenia:2009-07-10
Data publikacji:2009-07-10
Wytwarzający/Odpowiadający:Marek Szmigiel
Wprowadzający informację:Magdalena Żebrowska
Liczba odwiedzin:2019

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2015-09-21 08:51:02Magdalena ŻebrowskaAktualizacja informacjiUzyskanie wpisu szkoły lub placówki niepublicznej do ewidencji prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Mrągowie
2009-07-10 13:27:58Magdalena ŻebrowskaUdostępnienie informacjiUzyskanie wpisu szkoły lub placówki niepublicznej do ewidencji prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Mrągowie