Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Sobota, 2020-08-15 ( Imieniny: Marii, napoleona)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - I PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NA WŁASNOŚĆ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ

I PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NA WŁASNOŚĆ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ

O G Ł O S Z E N I E

 

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2018 r. poz. 121), §3.1. i §6. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

 

ZARZĄD POWIATU MRĄGOWSKIEGO
OGŁASZA  I  PUBLICZNY  PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY
NA  SPRZEDAŻ  NA  WŁASNOŚĆ  NIERUCHOMOŚCI  GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ
stanowiącej własność Powiatu Mrągowskiego:

nieruchomość gruntowa położona w Mrągowie przy ul. Mrongowiusza 13A, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków, jako działka nr 4-121/14, o powierzchni 0,0612 ha, zabudowana budynkiem byłej szkoły o powierzchni użytkowej 184,31 m², dla działki nr 4-121/14 prowadzona jest księga wieczysta OL1M/00010958/4. Nieruchomość jest uzbrojona w sieć energetyczną, wodociągowa, kanalizacyjną i gazową. Cena wywoławcza wynosi 300.000,00 zł.

 

Nieruchomości znajduje się na obszarze określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem B-38MWU – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami nieuciążliwymi. Nieruchomość nie jest obciążona ciężarami, ograniczeniami i hipotekami, nie toczy się też w stosunku do niej postępowanie administracyjne dotyczące prawidłowości jej nabycia przez Powiat Mrągowski.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 kwietnia 2018 r., na r-k Starostwa Powiatowego w Mrągowie w banku Bank Gospodarki Żywnościowej SA Oddział w Mrągowie 62 2030 0045 1110 0000 0220 7000. Za dokonanie wniesienia wadium uważa się wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone będzie w poczet ceny nabycia. Wadia wpłacone przez pozostałe osoby zwrócone będą niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później jednak niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu. W przypadku przystąpienia do przetargu jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z podpisem poświadczonym notarialnie.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 10 kwietnia 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Mrągowie przy ul. Królewieckiej 60A w sali nr 8 o godzinie 900. Cena osiągnięta w przetargu będzie płatna jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego. Koszty związane z przeniesieniem własności ponosi nabywca. Jeżeli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w określonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu w celu zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490). Zarządowi Powiatu Mrągowskiego przysługuje prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w trybie i na zasadach określonych w ww. zarządzenia.

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI NA TEMAT PRZETARGU UDZIELA WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI STAROSTWA POWIATOWEGO W MRĄGOWIE UL. KRÓLEWIECKA 27, tel. (0-89) 741 0170.

 Mrągowo, 27.02.2018 r.

Autor: Zarząd Powiatu

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2018-03-05 12:37:20przez: Zarząd Powiatu
Opublikowano:2018-03-05 00:00:00przez: Magdalena Żebrowska
Zmodyfikowano:2018-03-05 12:34przez: Magdalena Żebrowska
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:1261

Rejestr zmian

  • [2018-03-05 12:34:46]Magdalena ŻebrowskaUdostępnienie informacji

Banery/Logo