Ewidencja gruntów i budynków

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 lipca 2009

Termin załatwienia

  1. do 7 dni
  2. do 30 dni - sprawy szczególnie skomplikowane

 

Miejsce załatwienia

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru I Gospodarki Nieruchomościami
przy ulicy Królewieckiej 27 w Mragowie, pokój nr 9

 

Telefon kontaktowy

897410176, 897410189

 

Adres e-mail

ewidencja@powiat.mragowo.pl
egib.witucka@powiat.mragowo.pl
egib.bulaj@powiat.mragowo.pl

 

Wymagane Dokumenty

  • prawomocne orzeczenie sądowe , akty notarialne, ostateczne decyzje administracyjne, akty normatywne
  • opracowania geodezyjne i kartograficzne przyjęte do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
  • dokumenty architektoniczno-budowlane
  • inne dokumenty z ewidencji publicznych

 

Składanie wniosków

Elektroniczna skrzynka podawcza na platformie E-PUAP

 

Opłaty

pobierane zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t .j. Dz. U. 2017 r., poz. 2101 z późn. zm.)

 

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Mrągowie w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

 

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t .j. Dz. U. 2017 r., poz. 2101 z późn. zm.)
  • rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t. j. Dz. U. 2016, poz. 1034)

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Data utworzenia:2009-07-10
Data publikacji:2009-07-10
Wytwarzający/Odpowiadający:Grzegorz Dąbrowski
Wprowadzający informację:Magdalena Żebrowska
Liczba odwiedzin:8027

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2019-02-01 11:09:58Magdalena ŻebrowskaEdycja elementuEwidencja gruntów i budynków
2018-12-17 12:18:35Magdalena ŻebrowskaEdycja elementuEwidencja gruntów i budynków
2014-09-12 12:54:23Magdalena ŻebrowskaEdycja informacjiEwidencja gruntów i budynków
2010-05-12 09:53:52Magdalena ŻebrowskaEdycja informacjiEwidencja gruntów i budynków
2009-07-10 13:15:37Magdalena ŻebrowskaUdostępnienie informacjiEwidencja gruntów i budynków