Uchwała nr 108/907/2009 Zarządu Powiatu Mrągowskiego z dnia 06 lipca 2009r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 lipca 2009

W sprawie: ustalenia wysokości wynagrodzenia ekspertów za przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Na podstawie art.32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1592 z póź. zm.) w związku z §14 ust.4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U.Nr 260, poz.2593 z późn.zm.)

Zarząd Powiatu w Mrągowie postanawia:

§1

Z tytułu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego w stosunku do jednej osoby ustala się wynagrodzenie w wysokości 70 zł (słownie siedemdziesiąt złotych) brutto, płatne ryczałtem.

§2

Traci moc uchwała Nr 24/188/2007 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 16 lipca 2007r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia ekspertów za przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki

pdfUchwała nr 108/907/2009 Zarządu Powiatu Mrągowskiego z dnia 06 lipca 2009r. [42.9 KiB]

Traci moc

Uchwała nr 24/188/2007 Zarządu Powiatu Mrągowskiego z dnia 16 lipca 2007r.

Utraciła moc przez 

Uchwałę nr 101/730/2012 Zarządu Powiatu Mrągowskiego z dnia 23 lipca 2012r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Data utworzenia:2009-07-14
Data publikacji:2009-07-14
Wytwarzający/Odpowiadający:Zarząd Powiatu
Wprowadzający informację:Magdalena Żebrowska
Liczba odwiedzin:265

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2012-07-30 10:26:21Magdalena ŻebrowskaEdycja elementuUchwała nr 108/907/2009 Zarządu Powiatu Mrągowskiego z dnia 06 lipca 2009r.
2009-07-14 09:27:14Magdalena ŻebrowskaUdostępnienie informacjiUchwała nr 108/907/2009 Zarządu Powiatu Mrągowskiego z dnia 06 lipca 2009r.