Uchwała nr 244/1648/2014 Zarządu Powiatu Mrągowskiego z dnia 10 grudnia 2014r.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 grudnia 2014

w sprawie zmiany uchwały Nr 204/1378/2014 Zarządu Powiatu Mrągowskiego z dnia 01 kwietnia 2014 r. w sprawie podziału środków finansowych na poszczególne zadania realizowane przez PCPR (rehabilitacja społeczna) i PUP (rehabilitacja zawodowa) w Mrągowie a finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2014 roku.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz.595 z późn, zm.) w związku z art.35a ust. 1 i ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) oraz §2 uchwały Rady Powiatu Nr XLIV/282/2014 z dnia 26 marca 2014 r. sprawie określenia zadań powiatu realizowanych ze środków PFRON w roku 2014

Zarząd Powiatu w Mrągowie uchwala co następuje:

§ 1

W §1 uchwale Nr 204/1378/2014 Zarządu Powiatu Mrągowskiego z dnia 01 kwietnia 2014 r w sprawie podziału środków finansowych na poszczególne zadania realizowane przez PCPR (rehabilitacja społeczna) i PUP (rehabilitacja zawodowa) w Mrągowie a finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2014 roku.

 1. punkt 1 otrzymuje brzmienie:
  „1. zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej (tj. refundacji kosztów tworzenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych, dotacje na działalność gospodarczą, staż zawodowy, prace interwencyjne) w kwocie 289.652,96 zł „
 2. punkt 2 otrzymuje brzmienie:
  „2. zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w kwocie 348.898,04 zł na:
  • dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych – 14.663 zł
  • dofinansowanie sportu, kultury, i turystyki – 23.645,28 zł,-
  • dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – 152.824,98 zł
  • dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych –157.764,78 zł"

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się PCPR w Mrągowie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki

pdfUchwała nr 244/1648/2014 Zarządu Powiatu Mrągowskiego z dnia 10 grudnia 2014r. [446 KiB]

Zmienia

Uchwałę nr 204/1378/2014 Zarządu Powiatu Mrągowskiego z dnia 01 kwietnia 2014r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Data utworzenia:2014-12-12
Data publikacji:2014-12-12
Wytwarzający/Odpowiadający:Zarząd Powiatu
Wprowadzający informację:Magdalena Żebrowska
Liczba odwiedzin:939

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2015-02-18 13:45:58Magdalena ŻebrowskaEdycja elementuUchwała nr 244/1648/2014 Zarządu Powiatu Mrągowskiego z dnia 10 grudnia 2014r.
2014-12-12 13:41:17Magdalena ŻebrowskaUdostępnienie informacjiUchwała nr 244/1648/2014 Zarządu Powiatu Mrągowskiego z dnia 10 grudnia 2014r.