Uchwała nr 244/1649/2014 Zarządu Powiatu Mrągowskiego z dnia 10 grudnia 2014r.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 grudnia 2014

w sprawie: wyrażenia zgody na podpisanie Aneksu Nr 6/2014 do umowy Nr 8213-WTZ/1/2002 z dnia 29 listopada 2002r. o współfinansowaniu kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Mikołajkach ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2014 – po zmianach

Na podstawie Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U z 2001r., poz.721 z późn.zm) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§1.

 1. Wyrażono zgodę na podpisanie Aneksu Nr 6/2014 do umowy nr 8213-WTZ/1/2002 z dnia z dnia 29 listopada 2002r. o współfinansowaniu kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Mrągowie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2014 – po zmianach.2.
 2. Przesunięcia dotyczą następujących punktów preliminarza:
  z pkt.1 na pkt 2 - 6 455,95 zł
  z pkt.3 na pkt 2 - 2 500,58 zł
  z pkt.4 na pkt 2 - 260,00 zł
  z pkt.7 na pkt 2 - 440,00 zł
                     --------------------
                            9 656,53 zł 
 3. Upoważniono Pana Janusza Alickiego - Wicestarostę i Pana Bogdana Kossakowskiego – Członka Zarządu do popisania niniejszego Aneksu.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwałę przekazano:
Do realizacji: PCPR
Do wiadomości : Sekretarz Powiatu, Skarbnik Powiatu

 

Załączniki

pdfUchwała nr 244/1649/2014 Zarządu Powiatu Mrągowskiego z dnia 10 grudnia 2014r. [324.3 KiB] 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Data utworzenia:2014-12-12
Data publikacji:2014-12-12
Wytwarzający/Odpowiadający:Zarząd Powiatu
Wprowadzający informację:Magdalena Żebrowska
Liczba odwiedzin:1100

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2015-02-18 13:45:38Magdalena ŻebrowskaEdycja elementuUchwała nr 244/1649/2014 Zarządu Powiatu Mrągowskiego z dnia 10 grudnia 2014r.
2014-12-12 13:45:27Magdalena ŻebrowskaUdostępnienie informacjiUchwała nr 244/1649/2014 Zarządu Powiatu Mrągowskiego z dnia 10 grudnia 2014r.