Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Wtorek, 2020-08-11 ( Imieniny: Luizy, Włodzmierza)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - Uchwała nr L/292/2018 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 17 października 2018r.

Uchwała nr L/292/2018 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 17 października 2018r.

w sprawie: przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Mrągowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2019 rok".

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 450 z późń. zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 995 z późn. zm.)

Rada Powiatu w Mrągowie uchwala, co następuje:

§1

Przyjmuje się „Program współpracy Powiatu Mrągowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2019 rok", w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2019r. i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Wersja elektroniczna uchwały

pdfUchwała nr L/292/2018 Rady Powiatu  w Mrągowie z dnia 17 października 2018r. (54,5 KB)

pdfZałącznik - Programu współpracy Powiatu Mrągowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2019 rok (356 KB)

Autor: Rada Powiatu

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2018-10-25 15:13:24przez: Rada Powiatu
Opublikowano:2018-10-25 00:00:00przez: Magdalena Żebrowska
Zmodyfikowano:2018-10-25 15:11przez: Magdalena Żebrowska
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:650

Rejestr zmian

  • [2018-10-25 15:11:05]Magdalena ŻebrowskaUdostępnienie informacji

Banery/Logo