Uchwała nr L/296/2018 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 17 października 2018r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 października 2018

w sprawie : zmian Statutu Powiatu w Mrągowie.

Na podstawie art. 12 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje :

§ 1

Uchwala się zmiany do Statutu Powiatu w Mrągowie w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2

Przepisy, w brzmieniu nadanym niniejszą uchwałą, stosuje się do kadencji organów Powiatu następujących po kadencji, w czasie której niniejsza uchwała weszła w życie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

 

Wersja elektroniczna uchwały

pdfUchwała nr L/296/2018 Rady Powiatu  w Mrągowie z dnia 17 października 2018r. (29,3 KB)

pdfZałącznik (91 KB)

Data i miejsce publikacji:

    DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2019.485 Ogłoszony: 18.01.2019 - PDF ogłoszony

Utraciła moc przez

Uchwałę nr IV/27/2019 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 24.01.2019r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Data utworzenia:2018-10-25
Data publikacji:2018-10-25
Wytwarzający/Odpowiadający:Rada Powiatu
Wprowadzający informację:Magdalena Żebrowska
Liczba odwiedzin:873

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2019-02-01 13:23:07Magdalena ŻebrowskaEdycja elementuUchwała nr L/296/2018 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 17 października 2018r.
2019-01-31 12:22:37Magdalena ŻebrowskaEdycja elementuUchwała nr L/296/2018 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 17 października 2018r.
2018-10-25 20:11:06Magdalena ŻebrowskaUdostępnienie informacjiUchwała nr L/296/2018 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 17 października 2018r.