Uchwała nr 62/385/2019 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 26.11.2019 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 grudnia 2019

w sprawie: upoważnienia Wicestarosty i Członka Zarządu do podpisania Aneksu do Umowy nr ORI/2/2019 z dnia 04.04.2019r. dla zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach oświatowych powiatu mrągowskiego".

Na podstawie art.32 ust. 2 pkt 4 i art.48 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 511 z późn.zm)

Zarząd Powiatu w Mrągowie uchwala, co następuje:

§ 1.

  1. Upoważniono Pana Pawła Długoborskiego - Wicestarostę i Pana Grzegorza Maksymowa - Członka Zarządu do podpisania Aneksu do Umowy nr ORI/2/2019 z dnia 04.04.2019r. dla zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach oświatowych powiatu mrągowskiego", zgodnie z zatwierdzonym protokołem konieczności z dnia 08.08.2019r.i z dnia 13.11.2019r.
  2. Wartość prac wynosi 324 261,09 złotych (netto) plus podatek VAT (23 %), tj. 398 841,14 złotych (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset czterdzieści jeden złotych 14/100 brutto).
  3. Termin wykonania robót dodatkowych - 28.02.2019r.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Stanowisku ds. Inwestycji i Logistyki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wersja elektroniczna uchwały

pdfUchwała nr 62/385/2019 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 26.11.2019 r.  (25,8 KB)

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Data utworzenia:2019-12-05
Data publikacji:2019-12-05
Wytwarzający/Odpowiadający:Zarząd Powiatu
Wprowadzający informację:Magdalena Żebrowska
Liczba odwiedzin:76

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2019-12-05 14:15:55Magdalena ŻebrowskaUdostępnienie informacjiUchwała nr 62/385/2019 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 26.11.2019 r.