Uchwała nr XIX/80/2019 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 22 listopada 2019 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 grudnia 2019

w sprawie: przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Mrągowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2020 rok".

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 688 z późń. zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 511 z późn. zm.), Rada Powiatu w Mrągowie uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się „Program współpracy Powiatu Mrągowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2020 rok", w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Wersja elektroniczna uchwały

pdfUchwała nr XIX/80/2019 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 22 listopada 2019 r. (54 KB)

pdfZałącznik - Program współpracy Powiatu Mrągowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2020 rok (464,6 KB)

Data i miejsce publikacji:

DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2019.6250 Ogłoszony: 18.12.2019 Ikona pliku pdf- PDF ogłoszony

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Data utworzenia:2019-12-09
Data publikacji:2019-12-09
Wytwarzający/Odpowiadający:Rada Powiatu
Wprowadzający informację:Magdalena Żebrowska
Liczba odwiedzin:63

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2019-12-19 12:28:15Magdalena ŻebrowskaEdycja elementuUchwała nr XIX/80/2019 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 22 listopada 2019 r.
2019-12-09 13:43:03Magdalena ŻebrowskaUdostępnienie informacjiUchwała nr XIX/80/2019 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 22 listopada 2019 r.