Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Wtorek, 2020-08-11 ( Imieniny: Luizy, Włodzmierza)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - Uchwała nr XIX/80/2019 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 22 listopada 2019 r.

Uchwała nr XIX/80/2019 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 22 listopada 2019 r.

w sprawie: przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Mrągowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2020 rok".

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 688 z późń. zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 511 z późn. zm.), Rada Powiatu w Mrągowie uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się „Program współpracy Powiatu Mrągowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2020 rok", w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Wersja elektroniczna uchwały

pdfUchwała nr XIX/80/2019 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 22 listopada 2019 r. (54 KB)

pdfZałącznik - Program współpracy Powiatu Mrągowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2020 rok (464,6 KB)

Data i miejsce publikacji:

DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2019.6250 Ogłoszony: 18.12.2019 Ikona pliku pdf- PDF ogłoszony

Autor: Rada Powiatu

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2019-12-09 13:43:03przez: Rada Powiatu
Opublikowano:2019-12-09 00:00:00przez: Magdalena Żebrowska
Zmodyfikowano:2019-12-19 12:28przez: Magdalena Żebrowska
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:329

Rejestr zmian

  • [2019-12-19 12:28:15]Magdalena ŻebrowskaEdycja elementu
  • [2019-12-09 13:43:03]Magdalena ŻebrowskaUdostępnienie informacji

Banery/Logo