Uchwała nr XIX/84/2019 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 22 listopada 2019 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 grudnia 2019

w sprawie przekazania z dniem 1 stycznia 2020r. Gminie Mikołajki zadania zarządzania drogami powiatowymi, położonymi w granicach administracyjnych miasta Mikołajki w zakresie całorocznego utrzymania porządku, czystości chodników, jezdni, prac porządkowo-konserwacyjnych zieleni i zimowego utrzymania.

Na podstawie art. 5 ust. 2 i art.12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 511 z późn. zm.) i art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2068 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się wolę przekazania Gminie Mikołajki z dniem 1 stycznia 2020r. zadania zarządzania drogami powiatowymi nr 1696N, 1779N i 1777N położonymi w granicach administracyjnych miasta Mikołajki w zakresie całorocznego utrzymania porządku, czystości chodników, jezdni, prac porządkowo-konserwacyjnych zieleni i zimowego utrzymania.

§ 2. Przekazanie zadania, o którym mowa w § 1 nastąpi na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Mrągowskim a Gminą Mikołajki określającego szczegółowo warunki realizacji zadania.

§ 3. Powiat Mrągowski przekaże Gminie Mikołajki środki finansowe na realizację zadania, o którym mowa w § 1 w formie dotacji celowej w kwocie 36 000 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mrągowie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wersja elektroniczna uchwały

pdfUchwała nr XIX/84/2019 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 22 listopada 2019 r. (60,5 KB)

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Data utworzenia:2019-12-09
Data publikacji:2019-12-09
Wytwarzający/Odpowiadający:Rada Powiatu
Wprowadzający informację:Magdalena Żebrowska
Liczba odwiedzin:68

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2019-12-09 15:16:07Magdalena ŻebrowskaUdostępnienie informacjiUchwała nr XIX/84/2019 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 22 listopada 2019 r.