Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Sobota, 2020-08-15 ( Imieniny: Marii, napoleona)

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mrągowie - Uchwała nr XIX/85/2019 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 22 listopada 2019 r.

Uchwała nr XIX/85/2019 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 22 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr VII/34/2019 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 29 marca 2019r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się w 2019r. środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1997r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 511 z późn. zm.) oraz art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1172 z późn. zm.), Rada Powiatu w Mrągowie uchwala, co następuje:

§1

W uchwale Nr VII/34/2019 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 29 marca 2019r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się w 2019r. środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, §1 otrzymuje następujące brzmienie:
„§ 1. Środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznane Powiatowi Mrągowskiemu na realizację zadań w 2019 roku w wysokości 2.432.418 zł (słownie złotych: dwa miliony czterysta trzydzieści dwa tysiące czterysta osiemnaście 00/100) dzieli się w następujący
sposób:

 1. zadania z zakresu rehabilitacji społecznej w kwocie 2.298.315,78 zł (słownie złotych: dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta piętnaście złotych 78/100) na dofinansowanie:
  1. uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
  2. sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
  3. zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,
  4. likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
  5. dofinansowania usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika,
  6. kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej.
 2. zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej w kwocie 134.102,22 zł (słownie złotych: sto trzydzieści cztery tysiące sto dwa złote 22/100) na:
  1. finansowanie wydatków na instrumenty rynku pracy określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu,
  2. zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej,
  3. dotacje na rozpoczęcie przez osoby niepełnosprawne działalności gospodarczej lub rolniczej".

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mrągowie.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wersja elektroniczna uchwały

pdfUchwała nr XIX/85/2019 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 22 listopada 2019 r. (64,6 KB)

Zmienia

Uchwałę nr VII/34/2019 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 29.03.2019r.

Autor: Rada Powiatu

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2019-12-09 15:24:38przez: Rada Powiatu
Opublikowano:2019-12-09 00:00:00przez: Magdalena Żebrowska
Zmodyfikowano:2019-12-09 15:24przez: Magdalena Żebrowska
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Odwiedziny:279

Rejestr zmian

 • [2019-12-09 15:24:28]Magdalena ŻebrowskaUdostępnienie informacji

Banery/Logo