Uchwała nr XIX/86/2019 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 22 listopada 2019 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 grudnia 2019

w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych oraz zawodowych rodzin zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3a oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 511 ze zm.), art. 91 w zw. z art. 85 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1111 ze zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1

  1. Podnosi się wysokość wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych do kwoty:
    1. 2.300,00 zł brutto miesięcznie w przypadku sprawowania opieki nad 1 lub 2 dzieci lub osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, nie dłużej niż do ukończenia 25. roku życia,
    2. 2.550,00 zł brutto miesięcznie w przypadku sprawowania opieki nad 3 lub 4 dzieci lub osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, nie dłużej niż do ukończenia 25. roku życia,
    3. 2.700,00 zł brutto miesięcznie w przypadku sprawowania opieki nad więcej niż 4 dzieci lub osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, nie dłużej niż do ukończenia 25. roku życia.
  2. Podnosi się wysokość wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego do kwoty 2.800,00 zł brutto miesięcznie.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mrągowie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

 

Wersja elektroniczna uchwały

pdfUchwała nr XIX/86/2019 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 22 listopada 2019 r. (52,3 KB)

Data i miejsce publikacji:

DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2019.6253 Ogłoszony: 18.12.2019 Ikona pliku pdf- PDF ogłoszony

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Mrągowie
Data utworzenia:2019-12-09
Data publikacji:2019-12-09
Wytwarzający/Odpowiadający:Rada Powiatu
Wprowadzający informację:Magdalena Żebrowska
Liczba odwiedzin:100

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2019-12-19 12:33:27Magdalena ŻebrowskaEdycja elementuUchwała nr XIX/86/2019 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 22 listopada 2019 r.
2019-12-09 15:31:38Magdalena ŻebrowskaUdostępnienie informacjiUchwała nr XIX/86/2019 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 22 listopada 2019 r.